Sayfalar

22 Kasım 2010 Pazartesi

Anadolu Beylikleri

ANADOLU BEYLİKLERİ

Sunudan kısa bir kesit;

* Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi.
* Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı
* Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı.
* Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler.
* Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler.

OSMANOĞULLARI(1299-1922)
* Anadolu Selçuklu hükümdarı, Kayı boyu'nu Ankara'nın yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Kayılar, batıya yönelerek Bizans'ın Söğüt ve Domaniç bölgelerini, Ertuğrul Gazi ile aldılar.
* 13. yüzyıl'da Anadolu, giderek artan ölçülerle Moğol egemenliğine girmeye başladı. 14. yüzyıl başlarında Anadolu’nun batı kısımlarında pek çok Türkmen beyliği ortaya çıktı.
* Bu beyliklerin en küçüğü, Eskişehir-Sakarya-Söğüt dolaylarındaki Osmanlı Beyliği idi.
* Osmanlı Beyliği, artık iyice zayıflamış olan Bizans İmparatorluğu ile karadan sınıra sahip tek Türkmen beyliği idi.
* Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu Eskişehir-Sakarya- Söğüt dolayları Anadolu’da biçim bakımından İlhanlılar'a bağlı olsa da, Moğol İlhanlı etkisinin uzanamayacağı kadar batıda yer alan bir bölgeydi.
* Bu yüzden Osmanlı Beyliği’nin toprakları, Moğol baskısından kaçan Oğuz aşiretleri, Anadolu Selçuklu asker, memur ve bilim adamı için bir sığınak yeri işlevini görüyordu.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ABDULLAH ŞAHİN - abdullahsahin1881@gmail.com - www.tarihogretmeni.org

Konuyla ilgili aramalar: anadolu'da kurulan ilk türk beylikleri , KARAMANOĞULLARI(1256-1487) , GERMİYANOĞULLARI(1299-1429) , KARESİOĞULLARI(1304-1360) , HAMİTOĞULLARI(1300-1423) , sunum , ppt , slayt , AYDINOĞULLARI(1358-1426) , MENTEŞEOĞULLARI(1261-1424) , CANDAROĞULLARI(1292-1461) , KADI BUHARETTİN DEVLETİ(1381-1398)

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Anadolu Beylikleri Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder