Sayfalar

27 Kasım 2010 Cumartesi

Ders Çalışma Teknikleri - Meslek Seçimi

Ders Çalışma Teknikleri

Sunudan kısa bir kesit;

Alan – Bölüm ilişkisi-1
Fen ve Matematik alanı
Sayısal bölümler:
Mühendislikler
Fizik-Kimya-Biyoloji
Tıbbi Bilimler vs.
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği,
Felsefe

Alan – Bölüm ilişkisi-2
Türkçe Matematik alanı
Sayısal bölümler:
Matematik ve Matematik öğretmenliği
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf öğretmenliği,
Hukuk, SBF, Uluslararası, Bankacılık.......
Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı,
Türkçe öğretmenliği

Alan – Bölüm ilişkisi-3
Sos. Bilimler, Edebiyat, Genel Kültür Alanı
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf öğretmenliği, Felsefe
Hukuk, SBF, Uluslararası, Bankacılık
Sözel
Tarih, Coğrafya, Sosyoloji
Basın Yayın, İletişim, Halkla ilişkiler

Alan – Bölüm ilişkisi-4
Yabancı Dil Alanı
Eşit Ağırlık
SBF, Uluslar arası
Turizm ve Otelcilik
Dil
Tüm yabancı diller
Mütercimlik
Turist rehberliği
Sanat ve Müzik
Sözel
Arkeoloji ve Sanat tarihi

Meslekleri tanıyalım.
Meslek sahipleri
Mesleki kuruluşlar
Üniversiteler
Dershane ve okul rehber öğretmenleri
Basın
Konuyla ilgili yayınlar

Sosyal Bilimlere ilginiz varsa
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe
Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi,
Antropoloji, Arşivcilik,
Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Rehberlik-Danışmanlık,
Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,
Tarih, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
Arkeoloji, Sosyal Hizmetler .

Canlılarla uğraşmayı seviyorsanız
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik,
Balıkçılık, Veterinerlik,
Bahçe Bilgileri, Tarla Bitkileri,
Peyzaj Mimarlığı,
Su Ürünleri, Bahçe Ziraatı, Besicilik,
Endüstri Bitkileri Yetiştirme, Fidecilik,
Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Arıcılık,
Bağcılık, Budama, Seracılık .

Ticaretten hoşlanıyorsanız
Sağlık Kur. İşletmeciliği, İşletme, Balıkçılık, İnşaat, Tekstil, Su ve Süt Ürünleri, Zootekni., Sermaye Piyasası, Sigortacılık (Besicilik, İnşaat, Tekstil, Kooperatifçilik, Sigortacılık, Pazarlama, Reklamcılık, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İthalat, İhracat, İşletmecilik, Dış Ticaret) .

Ayrıntılarla uğraşmayı seviyorsanız
Matematik, Astronomi, Bilgisayar, Elektronik, Peyzaj Mimarlığı, Maliye, İşletme, İktisat, Moleküler Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Mimarlık, Nükleer Enerji, Arşivcilik, Dokümantasyon, Felsefe, Rehberlik, Tarih, Sanat Dalları, Tıbbi Dokümantasyon, Bilgisayar Tasarım ve Çizim, Bilgisayar Programcılığı, Sanat Alanları, Matbaa, Seramik, Muhasebe .

Edebiyattan hoşlanıyorsanız
Gazetecilik, Halk Bilimi, Halkla İlişkiler, Dil ve Edebiyat Bölümü, Dokümantasyon, Felsefe, Kütüphanecilik, Tarih, İletişim Sanatları, Sinema-TV, Tiyatro .

Sanattan hoşlanıyorsanız
Sanat Tarihi, Baskı Sanatları, Fotoğrafçılık, El Sanatları, Güzel Sanatlar, Heykel, İç Mimari, Resim, Seramik Sanatları, Süsleme, Dekorasyon, Tiyatro, (Restorasyon, Seramik, Yapı Ressamlığı, Serigrafi, Tekstil, Matbaacılık, Halıcılık, Fotoğraf, Duvar Süsleme) .

Müzikten hoşlanıyorsanız
Müzik Öğretmenliği, Konservatuar Bölümleri, Müzik Bölümü .

İnsanlara yardım etmeyi seviyorsanız
Tıp, Fizik Tedavi, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve eğitimi, Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Engelliler Öğretmenliği (Acil Bakım, Ebelik, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi) .

Bilimsel çalışmadan hoşlanıyorsanız
Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Diyetetik, Eczacılık, Tıbbi Bilimler, Jeofizik, Matematik Mühendisliği, Seramik, Su Ürünleri, Antropoloji, Klasik Arkeoloji, Bilim Tarihi, Tarih, Biyo-Kimya, Moleküler Biyoloji, Uzay Bilimleri, Sosyoloji, Tıbbi Dokümantasyon .

Biyoloji ve Kimyayı seviyorsanız
Biyokimya, Diyetetik, Genetik, Eczacılık, Sağlık Memurluğu, Veterinerlik, Deri Lif Tek., Gıda Bilimi, Su Ürünleri, Süt Tek., Biyokimya Öğretmenliği, (Anestezi, Patoloji, Su-Süt Ürünleri, Gıda, Denizcilik, Diyaliz, Tıbbi Laboratuar, Radyoloji) .

Matematik ve İşletmeye İlginiz varsa
İşletme, Maliye, Muhasebe, Ekonomi, Bilgisayarlı Muhasebe, Tarım Ekonomisi, Aktüarya, Bankacılık, Ekonometri, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, İstatistik, Bilgisayarlı Muhasebe .

Zooloji–Ekonomiye İlgi Duyuyorsanız
Hayvancılık, Balıkçılık, Su Ürünleri, Süt Ürünleri, Zootekni, Orman Endüstri Mühendisliği, Veterinerlik, Deri Lif Teknolojisi, Gıda Bilimi, Besicilik, Dericilik, Et Endüstrisi, Fermantasyon, Çiftlik Yönetimi, Arıcılık, Kuşçuluk .

Matematik, Fen ve Ekonomi Alanlarına İlgi Duyuyorsanız
Ağaç İşleri Mühendisliği, Balıkçılık, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Gıda Mühendisliği, Güverte, İnşaat, İşletme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji, Mimarlık, Tekstil, Tarım Makineleri, Endüstri Ürün Tasarımı, Mühendisliklerin Çoğu, Meslek Yüksekokulu Teknik Bölümleri .

Çevre İle Uğraşmayı Seviyorsanız
Çevre Mühendisliği, Peyzaj Mimarisi, Bahçe Bitkileri (Bahçe Ziraati, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Fidan Yetiştiriciliği, Harita Kadastro, Peyzaj, Gıda Kalite Kontrol, Seracılık) .

Açık Havada Çalışmayı Seviyorsanız
Çevre Mühendisliği, Deniz Teknolojisi, Jeoloji Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tütün Exper, Orman Mühendisliği, Beden eğitimi, Peyzaj Mimarlığı, Tarımsal Yapılanma, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Ziraatı .

Seyahatten Hoşlanıyorsanız
Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Güverte, Arkeoloji, Deniz İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Mütercimlik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Pazarlama, Denizcilik, Turizm Rehberliği .

Mühendislikle beraber Sosyal Bilimlere İlgi Duyuyorsanız
Endüstri Mühendisliği, İşletme, Mimarlık, Şehir Planlama, Çevre Mühendisliği .
Mühendislikle beraber Fen bilimlerine ilgi duyuyorsanız
Uçak Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Bilimleri Mühendisliği, Astronomi, Bilim Tarihi .

Jeoloji ve Kimyaya İlgi Duyuyorsanız
Meteoroloji, Maden Mühendisliği, Toprak, Jeoloji, Petrol Doğal gaz, Seramik, Cam, Cevher Hazırlama, Döküm, Maden .

Kapalı Ortamda Çalışmayı Seviyorsanız
Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Arşivcilik, Dokümantasyon, Enformasyon, Radyoloji, Kütüphanecilik (Cevher Hazırlama, Döküm, Maden)

Matematik, Fen ve Yer Bilimlerine İlgi Duyuyorsanız
Metalurji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol Doğalgaz Mühendisliği, Seramik, Jodezi ve Fotoğrametri, Jeofizik, Hidrojeoloji (Sondaj) .

Biyoloji, Tarım ve Ekonomiye İlgi Duyuyorsanız
Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tütün Eksperliği, Zootekni, Orman Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi (Besicilik, Endüstri Bitki Yetiştirme, Fermantasyon, Fidecilik, Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Seracılık, Arıcılık, Bağcılık, Gıda, Mantarcılık, Tütün Yetiştiriciliği) .

Sosyal Bilimler ve Biyolojiye İlgi Duyuyorsanız
Antropoloji, Paleantropoloji, Sosyal Antropoloji, Bilim Tarihi, Arkeoloji.

Yabancı Dile İlginiz varsa
Arşivcilik, Klasik Arkeoloji, Tarih, Uluslar arası İlişkiler, Dil ve Edebiyat (Avrupa Topluluğu, Gümrük İşletme, Seyahat İşletme, Turizm Rehberliği)

Ekonomi ve Sosyal Bilimlere İlgi Duyuyorsanız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz İşletmeciliği, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Aile ekonomisi, Halkla İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Sigortacılık, (Kooperatifçilik, Sigortacılık, Bankacılık, Turizmcilik) .

Türkçe ve Sosyal Bilimlere İlginiz varsa
Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Folklor, Kamu Yönetimi, Radyo-TV, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Öğretmenlikler, İletişim Sanatları, Sinema-TV (Pazarlama, Reklamcılık, Sekreterlik, Adalet, Radyo-TV) .

Okumayı Seviyorsanız
Edebiyat, Tarih, Arşivcilik, Bilim Tarihi, Felsefe, Gazetecilik, Felsefe, Gazetecilik, Kütüphanecilik, İlahiyat

Titizlik Gerektiren İşlerden Hoşlanıyorsanız
Mimarlık, Bilgisayar Programcılığı, Peyzaj Mimarlığı, Psikoloji, Fotoğrafçılık, El Sanatları, Baskı-Grafik Sanatları, Resim, Seramik Sanatı, Dekoratif San. (Harita, Makine Resmi, Moda Konfeksiyon, Halıcılık, Yapı Ressamlığı, Serigrafi, Restorasyon) .

Ders Çalışma ve Planlama Süreçleri
Nasıl ders çalışmalıyız?
Nasıl ders çalışmalıyız ? “ sorusunu cevaplamadan önce,
”Niçin ders çalışmalıyız ?
Sorusunun cevabını bulmalıyız .

Problemi Tanımlama
Kendi gücünüze güveniyor musunuz
Ne olmak istiyorsunuz
Derslere çalışamıyorum…
Hangi derse nasıl çalışacağını bilemiyorum
Dikkatim dağılıyor, konsantre olamıyorum, kendimi derse veremiyorum…
Üniversiteyi kazanmak istiyorum fakat derslere çalışmak içimden gelmiyor...

Önce Hedef
Başarılı olmak için ne yapmak gerekir?

Descartesin 4 Temel Prensibi
Ön yargısız olmak.
Bütünü parçalarına ayırmak.
En kolay olandan başlamak.
Tekrar etmek.
Önce bu düşüncelerden kurtulun
“Bugün günümde değilim.”
“Moral bozucu bir gün değil.”
“Hiç şansım yok.”
“Şu matematiği nasıl halledeceğim ?”
“Her şey kötü gidiyor.”
“Neden çalışayım ki, nasıl olsa işe yaramayacak.”
“Tarih çalışmaktan nefret ediyorum.”
“Fizik ile aram ne zaman düzelecek?”

Öğrenme nedir?
Bilgiyi algılama,kaydetme,hatırlama ve kullanma sürecidir.
İlk aşaması duyu organlarından geçer.
Daha sonra anlamlandırma aşaması vardır.
Kısa süreli hafıza ve işlevi
Uzun süreli hafıza ve işlevi
Geri çağırma
Transfer

Rakamlarla Öğrenme
Beynimizden her gün 60 000 düşünce geçmektedir.Bunların çoğu olumsuz ve bir önceki güne ait olanlardır.
Düşünceler kavrandıktan 24 saat içinde uygulanırsa daha kalıcı olmaktadır.
72 saat içinde uygulamaya konmazsa zihinden uçup gider.
Yetişkin eleman eğitimini tamamladıktan sonra her yıl teorik bilgisinin % 5 yitiriyor.
Teorik bilgisini yenilemek isteyenler zamanlarının % 15 yılda 6 hafta bilgi yenilemesine ayırması gerekiyor...
Yılda 2- 3 hafta hizmet içi eğitime alınmayan elemanlar 45 yaşına geldiklerinde tüm gelişmelerin dışında kalıyor.

Planlamanın Gereği
Ders çalışmak için yeterli vakit bulamıyorum.?
Ders çalışmak için oturuyorum fakat dikkatim dağılıyor.?
Sınavı düşündükçe heyecanlanıyorum.?
Tüm zamanı sınav için harcamam gerektiğini düşünüyorum?
Ödevlerimi bir türlü bitiremiyorum.?
Diğer sosyal etkinliklere zaman ayıramıyorum?

Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi
Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum”
“Kitabı açıyorum ve kitaba bakarak öyle oturuyorum”
Bir türlü dersin başına oturamıyorum”

Öncelik sırası belli mi?
Kaya taşı misali....

Amacınızı belirlediniz mi?
Hedefi belli olmayan
gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

Hayat Amaçları Listesi
Bilgisayar mühendisi olmak
İngilizce’yi iyi derecede bilmek
Görüşlerime uyan bir partiden milletvekili seçilmeye hazırlanmak
Basketbolde birinci lig takımlarında oynamak
Bir Yıllık Amaçlar Listesi
İngilizce’den altıncı kuru tamamlamak
Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmak
Lise diplomamı almak
A takıma seçilecekler arasına girmek
Bir Aylık Amaçlar Listesi
Okuldaki fizik sınavından yüksek bir not almak
ÖSS Kimya ve geometri soru bankalarını bitirmek
ÖSS Denemesinden 170 puan almak
Ders Çalışma Tekniğinin Faydası
Haftalık Plan Hazırlama Aşamaları
Ders çalışma alışkanlıklarını gözden geçirin
Nerede ,en çok kaç saat,ne zaman..
Dersle ilgili yapılacak olanları listeleyin
Okul dersi,ödev, soru çözme,tekrar..
Dersle ilgili çalışmaları plana yerleştirin
Bütün bunları plana aktarın..
Haftada ne kadar çalışalım

Nedir gerçekçi program?
Kişinin kendini iyi tanıması gerekir.
Çalışma alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir.
Çalışma saatleri günlük yaşam gerçeklerine uygun olsun.
Haftayı günlere saatlere bölerek parçalara ayırın.
Okul ve üniversite hazırlık için ne kadar zamanınızın
olduğunu önceden belirleyin.
Program e-lastik-i olmalı.
Çünkü bazen stepne zamana ihtiyacımız olabilir.
Planı kararlılıkla uygulayabilmek için!
Hedef listenizi görebileceğiniz birçok yere asın.
ESNEK OLUN! Planınızda yer değiştirmeler ertelemeler öne almalar olabilir.
Yeter ki gününüz boş geçmesin.
Planınızda bitirdiğiniz etkinlikleri işaretleyin.
Her hafta kendinizi değerlendirin.
Kendi kendinize ödül veya ceza verme gibi uygulamalarla oto kontrol sağlayın.
Bütün bunlar sizi motive edecektir.
Küçük diye bir şey var mı?

Avrupa’nın büyük bir kentinde, üstünden demir yolu altından ise taşıma araçların geçtiği bir köprü vardı. Geçen bütün araçlar - dört metreden yüksek araçlar geçemez - diye yazılı bir ikazla karşılaşırlar önce. Bir gün yüklü bir kamyon geçite yaklaşır ve şoför bu yazıyı okur. Yükü iki cm kadar yüksektir. Fakat iki cm’ den ne çıkar diye gaza var kuvvetiyle basar. Büyük araç yüküyle birlikte köprüye çarpar. Hızla kapı açılır. Şoför ve yardımcısı kapıdan fırlayarak olay yerinde ölür......
Çalışmadan başarılı olabilir miyim?
Yatarak BAŞARIYA ULAŞANLAR sadece tavuklardır

Tavşanın yarış hikayesi

Yapabileceğiniz şeyleri yapmaya başlarsanız kendinizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırsınız

Dikkatinizi kontrol edebiliyor musunuz?

Çalışmaya istekli olun.
Zihninizi konuya hazırlayın.
Kendinizi tanıyın.
Açık ve gerçekçi hedefler belirleyin.
Dikkat dağıtan etkenlerden kurtulun.
Özet yapın.
Başka işle ilgilenmeyin.

Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
Çalışmak için oturan bir insanın zihnini dağıtan etkenler ya dışarıdan gelir yada kişinin kendi zihninden kaynaklanır.
Bu sebeple çalışma ortamının belirli özelliklerde olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
Herkes için geçerli olabilecek bir çalışma modeli ortaya koyamasak ta çalışma ortamının döşenme biçimini ve içindeki eşyaların düzenlenmesi konusunda konsantrasyonu en yüksek noktada tutmaya yönelik bazı temel kurallar söylenebilir.

Çalışma Odası ve Masası
Eğer mümkünse çalışma odası özel olarak düzenlenmelidir. Çalışma masası camın hemen yanında olmamalıdır. Bu şekilde yazın sıcaktan kışın soğuktan daha az etkilenilecektir.
Gün ışığı tercihen karşıdan gelmeli çalışan kişinin gölgesi çalışma malzemesinin üstüne düşmemelidir.
Çalışma odası arada sırada havalandırılmalıdır. Çünkü havada oksijen miktarının azalması gerginliğe yol açar ve bu durumda baş ağrısı gibi öğrenmeyi engelleyici durumların oluşmasına neden olur.

Sessizlik
Çalışma ortamı sessiz olmalıdır.
Ders çalışırken yaygın tutum müzikle çalışmaktır.
Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki, insan beyni aynı anda birden fazla uyaranı alabilir ancak dikkatini bir tek noktaya odaklayabilir.
Ben ders çalışırken müziği duymuyorum şeklinde düşünüyor olabilirsiniz.
Şu unutulmamalıdır ki dinlenilmediği halde geri planda bulunan ses yoğunluğu yorgunluk ve gerginliğe yol açacak ve ders çalışma verimini düşürecektir.

Çalışma Köşesi
Bağımsız bir çalışma odası..
Eğer yoksa..Çalışma köşesi ...
Bir çalışma köşesi
En az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa..
El altında bulunması gerekli kitapların, notların , kalemlerin
Örneğin yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa masa üzerinde küçük değişiklikler yapılabilir..
Ders çalışma davranışı ile çalışma masası arasında şartlı bir çağrışım bağı kurmak faydalıdır
Telefonlara ve hayır diyebilme
Arkadaşlarına gayet normal bir davranış olarak derslere çalışmayı gerektiğini söylemelisin.
Israr edenler telefonu fişten çekebilirsin
Seni gerçekten seven arkadaşların bu durumu gayet makul karşılayacağını unutma!!

BAŞARMAK İÇİN BEN DEĞİLDE KİM, ŞİMDİ DEĞİLDE NEZAMAN
Kendinizi yapmanız gerekeni yapmayı mecbur kılın
Hedeflerinize ulaşacağınız konusunda kendiniz dışındakilere de söz verin ve iddiaya girin.
Hedeflere ulaşamamanız durumunda onlara bir şeyler vaat edin. İddialı konuşun ve çevrenize meydan okuyun. Bu iddia gururunuzu ateşleyecek ve sizi daha fazla çalışmaya itecektir
Ders çalışırken niçin dikkat dağılır?
Ortam uygun olmayabilir
Önemsiz sorunlar zihni oyalayabilir
Gereksiz ayrıntılara dalınması
Aşırı mükemmelci olma isteği
Çevredeki olumsuz uyaranlar
Yetersizlik duygularına kapılma
Düzensiz ve amaçsız çalışma

İyi Bir Yoğunlaşma
Çalışmaya istekli olun.
Zihninizi konuya hazırlayın.
Kendinizi tanıyın.
Kronometre kullanın.
Açık ve gerçekçi hedefler belirleyin.
Dikkat dağıtan etkenlerden kurtulun. Özet yapın.
Başka işle ilgilenmeyin.
Rakip Kim ?
Herkesin rakibi kendisidir.


Başkalarından üstün
olmanız önemli değil.
Önemli olan şey dünkü
halinizden üstün olmanızdır......

Olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yolları
Sınav için olumlu düşünmek
Sınavın bir ölüm kalım meselesi olarak görmemek
Başarısızlığın nedenlerini araştırmak ve bunların giderilme yollarını bulmaya çalışmak
Alternatif düşünmek sınav başarısını kişilik değerinize eş görmemek
Dinlemek ve not almak
Derse aktiflik sağlar
Unutmayı azaltır
Dersi derste öğrenmek
İyi bir dinleyici olmak
Not tutmak
Duymak ve dinlemek farklı şeylerdir.
Dinlemek,duyulanları anlamak ve korumaktır
Dersi dinlemeden evde öğrenmeye çalışmak boşa
zaman harcamaktır.Yanlışları azaltmanın yolları nelerdir?
Soruyu tam olarak okumak
Neyin sorulduğunu anlamaya çalışmak
Teste bulunan her soruyu mutlaka okumak
Sorunun kolaylığı yada zorluğunun sorunun uzunluğu yada kısalığıyla ilgisinin olmadığını bilmek

Yatarak çalışma
Öğrenciler genellikle yazı yazmayı veya işlem yapmayı gerektiren dersleri masada diğerlerini de kanepede uzanarak çalışmayı tercih ederler.
Oysa böyle bir çalışmanın tek bir sonucu vardır “uyuma”.
Uykuyu kontrol eden bölge beyin sapındadır. Beyin sapındaki uyuma merkezi kaslardan gelen mesaj doğrultusunda vucuda uyuma komutunu verir. Kaslar belli bir gerginlik seviyesinin altına düştüğünde beynin bu bölgesine uykuya hazır oldu mesajını gönderir sonuç ise uyumadır.
Yatarak ders çalışmanın en önemli tehlikesi ise okumaya başlama ile uykuya dalmanın birbiri ardına gelerek bedenin belli bir şartlanmaya sürüklemesidir.
Bu şekilde 10 defa uykuya dalan kimsenin artık kitap okumaya ne zaman başlasa uykusu gelecektir.
Sandalye
Bazı insanların ders çalışırken kullandıkları özel ve çok rahat eşyaları vardır. Ama sandalye veya koltuğun çok rahat olmaması daha yerindedir.
Kullandığınız sandalye çalışmanıza engel olacak kadar rahatsızlık verici ve çalışırken çok fazla gevşemenize yol açacak kadarda rahat olmamalıdır.

Televizyon
Müzik dinlemek için anlattığımız her şey televizyon içinde geçerlidir.
Hem ders çalışmak hem de televizyon seyretmek mümkün değildir.
Televizyonun düğmesine basıncaya veya televizyonun bulunduğu odaya girinceye kadar kontrol sizin elinizdedir.
O noktadan sonra kontrol sizden çıkar ve ekrandaki programın eline geçer.
Ders çalışma sırasında verdiğiniz aralar sırasında zamanınızı istediğiniz gibi değerlendirin, kendinize çeşitli ödüller verin, ancak bu ödül kesinlikle 10 dakika televizyon seyretmek olmasın . çünkü bu süre hiçbir zaman 10 dakika olmaz.

Telefon
Tam ders çalışırken telefon edip sizi bir yere davet eden arkadaşınızın davetini geri çevirseniz bile aklınız arkadaşlarınızda ve o anda ne kadar eğlendiklerinde olacaktır.
Telefonu kontrol altına almak için bu konuda katı prensipler koyun belli saatlerde arkadaşlarınızın telefonlarına çıkmayın.
Bunun kırıcı olduğunu düşünmeyin, bir müddet sonra arkadaşlarınızda bu duruma alışacak ve ders çalışma saatlerinde sizi aramayacaklardır.
Ders çalışmanızın bölünmesini istemiyorsanız çalışmaya başlamadan önce telefonu kontrol altına alın

Posterler
Odanız sizin egemenlik alanınızdır.
Bunun için odanızı istediğiniz gibi düzenleyip istediğiniz afiş, poster ve resimleri asabilirsiniz.
Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sakınca yine ders çalışma sırasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle duvara astığınız poster ve afişler sizin iç dünyanızı ve ilgi duyduğunuz alanları yansıtmaktadır.
Ders çalışma esnasında kafanızı kaldırıp bu posterleri gördüğünüzde dikkatinizin dağılması ve hayal dünyasına dalmanız çok büyük bir olasılıktır.
  Bu sebeple ders çalışılan ortamın mümkün olduğunca az çağrışıma sebep olacak şekilde düzenlenmelidir.


Dağınık Oda Dağınık Zihin
Dağınıklık insanın kendisini rahatsız hissetmesini sağlayacağından boşa zaman harcamaktır.

Başarılı kişiler
Güçlerinin ve yeteneklerinin sınırlarını bilirler.
Sahip oldukları imkanları değerlendirirler
Zamanı iyi kullanırlar
İşlerini kategoriye ayırırlar....
Şikayet etmeden bulunduğu durumlardan yararlanmasını bilirler
Dünyayı değiştireceğine kendilerini değiştirirler
Alternatif arayabilen insanlardır
Sabırlı kendine güveni olan kimselerdir

Çalışırken bir şeyler atıştırmak...
Çalışmadan önce tüm fiziksel ihtiyaçlarınız......
Ders çalışırken bir şeyler atıştırma konsantrasyonumu bozar...
Ders çalışırken çok acıktı iseniz ders çalışmaya ara vermelisiniz.
Böylece her şeyi zamanında yapma alışkanlıkları kazanacaksınız.


>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: ders çalışma teknikleri , meslek seçimi , kendime uygun meslek seçmek , ders çalışırken nelere dikkat etmeliyim , ders çalışma kuralları , ders çalışırken dikkat edilecek hususlar , nasıl ders çalışılır , sunum , ppt , slayt

--> EĞİTİM - ÖĞRETİM GENEL SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Ders Çalışma Teknikleri , Meslek Seçimi Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder