Sayfalar

29 Kasım 2010 Pazartesi

Açılar, Açı Çeşitleri

AÇI ÇEŞİTLERİ Sunum

Sunudan kısa bir kesit;

Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine denir.
Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük olan açılara denir.
Dik Açı: Ölçüsü 90° ye eşit olan açılara denir.
Geniş Açı: Ölçüsü 90° den büyük 180° den küçük olan açılara denir.
Doğru Açı: Ölçüsü 360° ye eşit olan açılara denir.
Tam Açı: Ölçüsü 360° ye eşit olan açılara denir.
Komşu Açı: Birer ışını ortak olan açılara denir.
Komşu Tümler Açı: Ölçüleri toplamı 90°ye eşit olan açılardır.
Komşu Bütünler Açı: Ölçüleri toplamı 180°ye eşit olan açılardır.

Bir Düzlemdeki İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
1. Çakışık Doğrular: Çakışık iki doğrunun birden fazla ortak noktası vardır.
2. Kesişen Doğrular: kesişen iki doğrunun tek ortak noktası vardır.
3. Paralel Doğrular: Paralel iki doğrunun ortak noktası yoktur.

Bir Düzlemde Farklı Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
1. Çakışık üç doğru birden çok ortak noktaya sahiptir.
2. Üç farklı doğru ikişerli olarak birbirini keserse üç farklı kesişim noktası olur.
3. Paralel iki doğruyu başka bir doğru keserse iki farklı kesişim noktası olur.
4. Üç farklı doğru tek bir noktada kesişirse doğrular bir doğru demeti oluşturur.
5. Üç farklı doğru birbirine paralel çizilirse ortak noktaları olmaz.

Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar
Yöndeş Açılar:Yöndeş açıların ölçüleri birbirlerine eşittir.

Ters Açılar: Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.
İç Ters Açılar: İç ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir.
Dış Ters Açılar: Dış ters açılarının ölçüleri birbirlerine eşittir.
Dikme: Bir doğru parçasının dışındaki bir noktadan indirilen dikme,bir noktanın doğru parçasına uzaklığıdır.Bir doğru parçasının orta noktasına inilen dikme üzerindeki noktaların her birinin, doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları eşittir.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: MELİKE ÖZDEMİR

Konuyla ilgili aramalar: açı çeşitleri , açılar sunu, sunum

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Açılar, Açı Çeşitleri Adlı Sunumu İndir

Üçgende Kurallar, Üçgenlerle İlgili Kurallar

Üçgenlerle İlgili Kurallar (Üçgende Kurallar) Sunum

Sunudan kısa bir kesit;

* Bir üçgende iki kenarın farkı üçüncü kenarından küçüktür.
* Bir üçgende iki kenarın toplamı, üçüncü kenarından büyüktür.
* Bir üçgende dış açıların toplamı 360 derecedir.
* Bir üçgende en büyük kenar karşısında en büyük açı ve en büyük açı karşısında da en büyük kenar bulunur.
* Bir üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.
* Birer kenarları ve bu kenarlara bitişik açıları karşılıklı olarak eşit olan üçgenler birbirine eşit olur. (İkinci eşitlik hali yada Açı-Kenar-Açı yada kısaca A.K.A)
* Üçer kenarları karşılıklı olarak eşit olan üçgenler birbirine eşittir. (Üçüncü eşitlik hali yada Kenar-Kenar-Kenar yada kısaca K.K.K)
* Tepe açısının karşısındaki kenara TABAN denir.
* Kenarları çeşitli uzunlukta olan üçgenlere ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN denir. İki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenlere İKİZKENAR ÜÇGEN denir. Üç kenarıda eşit uzunlukta olan üçgenlere EŞKENAR ÜÇGEN denir.
* Bir dik üçgende (bir açısı 90 derece olan üçgen) dik açı karşısındaki kenara HİPOTENÜS denir. Dik açının kenarlarına DİK KENARLAR denir.
* İkizkenar üçgende taban açıları eşittir.
* Bir üçgende bir iç açıyı iki eşit parçaya bölen doğrunun köşe ile kenar arasında kalan parçasına AÇIORTAY denir.
* Bir üçgende bir kenarın orta noktasıyla karşı köşeyi birleştiren doğru parçasına KENARORTAY denir.
* Bir üçgende bir köşeden karşı kenara çizilen dikmenin uzunluğuna YÜKSEKLİK denir.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ULAŞ SARI

Konuyla ilgili aramalar: üçgende kurallar , üçgen hakkında sunu, sunum

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Üçgende Kurallar Adlı Sunumu İndir

27 Kasım 2010 Cumartesi

Sınavlarda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sınavlardan Önce Nelere Dikkat Etmeliyiz

Sunudan kısa bir kesit;

SINAVDAN ÖNCE GENEL TAVSİYELER:

* Bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızla gözden geçiriniz. Böylece, testin yapısındaki ve soru sayısındaki değişikliğe karşı uyanık olmanızı ve kendinizi değişikliklere karşı yeniden düzenlemeyi sağlamış olursunuz.
* Cevap kağıdına işaretleme yaparken kaydırma yapmamaya dikkat ediniz.
* Sınava en iyi bildiğiniz testten başlayınız.
* Tamamen sınava konsantre olmaya çalışınız.
* Soruları cevaplarken hız ve doğruluk açısından bir denge sağlayınız. Çok hızlı çalışıp hata yapmaktan veya aşırı dikkatli davranarak bir soru üzerinde gereğinden daha uzun bir süre durmaktan kaçınınız. Soru çözümünde akılcı davranınız.
* Doğru seçeneği buldum diyerek diğer seçenekleri okumadan geçmeyiniz.
* Bir soruyu belirli bir süre geçtiği halde çözemiyorsanız soru üzerinde uğraşmayı bırakınız. Bölümdeki diğer sorularında aynı puan değerine sahip olduğunu düşünerek bu sorulara yöneliniz.
* Zamanı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini unutmayarak temponuzu ayarlayınız. Ancak sürekli zamanı kontrol ederek zamanla aşırı ilgilenmeyiniz.
* Testleri çözerken yöneltme sorusunu (soru kökünü) iyi okuyunuz. Neyin sorulduğunu tam olarak anlamadan doğru cevabı aramaya çalışmak sonuçta sizi yanılgıya düşürebilir.
* Bazen soru kökü “olamaz”, “değildir”, “yanlıştır”, “olmamalıdır”, gibi olumsuz ifadeler taşıyabilir. Zihin hep olumlu soru türlerine şartlandığı için, sorudaki olumsuz ifade gözden kaçabilir. Bu yanlışı yapmamaya çok dikkat etmelisiniz.
* İki seçenek arasında doğru cevap olması açısından bir fark göremiyorsanız tahminde bulununuz. Yapacağınız ilk tahminin daha isabetli olacağını ve tahmininizi değiştirmenin zaman kaybına sebep olacağını dikkate alınız.
* Eğer zihninizin sınavdan koptuğunu farkeder veya hissederseniz (aynı satırı veya soruyu anlamadan tekrar tekrar okursanız, camdan bakıyorsanız vb.) birkaç saniye için zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız var demektir. Kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın, alnınızı ve şakaklarınızı ovarak veya sizi rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 15 saniye gibi bir süreyi bu amaçla kullanınız.
* Süreyi son saniyesine kadar kullanınız.
* Giriş sınavında zamana karşı yarışılacaktır. Zaman baskısı soruların güçlük derecesini yükseltecektir.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: sınav teknikleri , sınavda dikkat edilmesi gereken kurallar , sınavda neye dikkat etmeliyiz , sınav esnasında uyulması gereken kurallar , sunum , ppt , slayt

--> EĞİTİM - ÖĞRETİM GENEL SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Sınavlarda Nelere Dikkat Etmeliyiz Adlı Sunumu İndir

Okuma Alışkanlığı, Kitap Okumanın Önemi

Okuma Alışkanlığı, Kitap Okumanın Önemi

Sunudan kısa bir kesit;

Ø Kitaba uzak bir toplum fikirsiz toplumdur . Fikirsiz toplum ise toplum değil, sadece bir yığındır. Çilesiz, kimliksiz ve başkaları tarafından kullanıla gelen bir toplum.

Ø  İki kaşımızın altındaki gözlerimizle
görebilmemiz için ısık şarttır. Kapkaranlık odada görme gücünü yitirmis gözler göremez.Buna hayatımızın dıs ısıkları diyelim.Güneş, sokak lambaları, ay ısıgı gibi... Birde iç ısıklarımız vardır. Kalbimiz bu iç ısıkları ile görür...

Ø  Her hareketinizle hedefinize layık olmaya çalısmalısınız, BİLGİYİ birtaraftan toplamanıza birtaraftanda netice vermesine sebep olur . Çaba ile bütünleşmemiş bilgi SÜS olarak kalır ....
 
Ø  SİDDETLİ YAĞMUR ALTINDA BİR ARABANIN SİLECEKLERİ DEVAMLI ÇALIŞIR. CAM BUĞULANMIŞ İSE GÖRMEK İÇİN SİLMEK GEREKIR....

Ø  1933 yılında, Nazi Almanya’sında
muhteşem kitap yakma törenleri yapıldı.
Ancak anlaşıldı ki: KİTAPLARIN YAKILDIĞI YERDE, BİR MÜDDET SONRA İNSANLARDA YAKILIR...

Ø  Meşhur Çiçero, köy evi Tuslum’a çekildi. Bütün hayatıda şu cümle ile özetleyiverdi: BİR KİTAPLIĞIN VE BİR BAHÇEN VARSA HİÇBİR EKSİĞİN YOK DEMEKTIR...

Ø  Kitap, ömrü uzatmanın en iyi ilacıdır. Kim ki kitap sever ve okur, onun yaşayışı dolu, ve zengin olur. Zira insanın baş düşmanı boşluk ve tembelliktir ki bu da stresleri doğurur . Streslerse insanın ölüm alarmlarıdır.

Ø  W.HOLMES “Kitap okumakla insan zekası gelişir” . diyor.
James HWELL: “Dünyayı yöneten KALEM ,
MÜREKKEP
VE KAĞITTIR” diyor.

Ø“GENÇLİK, HEM HASTALIK
HEM AÇLIK, HEM YOL, HEM YAĞMUR
HEM DE SOĞUK İÇİNDİR.”
Yüen
 
Ø  FAYDALI KİTAP İNSAN İÇİN İYİ BİR ARKADAŞTIR.
 
KİTAP OKUYAN İNSANLARIN HUSUSIYETLERİ
Ø Bahar mevsiminin ve sabahların canlılık ve yeniliğine sahiptirler.
Ø Kitaba olan açlıkları bitmez bunların, doyuma doğru yaptıkları koşu bir ömür boyu devam eder.
Ø Hayatta hikmet yüklü bir bilginin ışığıyla dolaşırlar.

Ø  KİTAP YÜZLÜ BİR GELECEK IÇIN
“Okumuyorsak, ihanet içindeyiz, demektir.
Kendimiz boşlukta bocalarken, başkasına nasıl itmina üfleyebiliriz ve menfi akımlardan nesilleri nasıl kurtarabiliriz....”
***

  Kitap, düşünce bahçelerinden devşirilmiş bir buket çiçek, DÜNLE YARIN ARASINDA çetin bir yolun yolcusu olan insanın önüne serpilmiş bir kucak ışıktır. Kitabın sevdasıyla ömrüne ömür katmış bir sevdalının ifadesiyle , “Aşk gibi bir seydir O.”

Kitaptan gayrı , vefalı bır ses duymadıgımız zamanlar içerisinde, bilinmez bir geleceğe doğru akıyoruz.Çaresizlikler içerisinde kıvranan zamanlarda çıkıp gelen güzel insanlar atlarına binip gitmiş olsalar da, kapısı her zaman bize açık kitaba koşuyoruz.
Dostlar susmaya devam etseler de, bir telefonluk yakınlığa inat mesafeleri uzatsalar da sevdamızda vefalı olmalıyız .

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: kitap sevgisi , kitap okumanın faydaları , kitap okuma alışkanlığı , sunum , ppt , slayt

--> SAĞLIK , TIP , VÜCUT BAKIMLARI SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Okuma Alışkanlığı, Kitap Okumanın Önemi Adlı Sunumu İndir

Acil ve İlk Yardım

İlk ve Acil Yardım

Sunudan kısa bir kesit;

İLK VE ACİL YARDIM
5 N
1) NE ZAMAN OLACAĞI BELLİ DEĞİLDİR
2) NASIL OLACAĞI VE NASIL GELİŞECEĞİ BELLİ DEĞİLDİR
3) NEREDE OLACAĞI BELLİ DEĞİLDİR
4) NE ŞİDDETTE VE NE KADAR ZARARLI OLACAĞI BELLİ DEĞİLDİR
5) NE KADAR KİŞİNİN ZARAR GÖRECEĞİ BELLİ DEĞİLDİR

KAZALARIN ÖNLENMESİNDE VE AZALTILMASINDA DAHA AZ İNSANIN SAKAT KALMASINDA 4 ÖNEMLİ İLKE

E EDUCATİON (EĞİTİM)
E ENGİNEERİNG (TEKNİK KOŞULLAR)
E ENFORCEMENT(YASAL DÜZENLEMELER)
E EMERGENCY CARE-FİRST AİD (İLK VE ACİL YARDIM)

İLK YARDIM

* HEMEN OLAY YERİNDE ORADA BULUNAN
KİŞİLERCE ORADA MEVCUT BULUNAN
ARAÇ VE GEREÇLERLE YAPILMAYA
BAŞLANAN HAYAT KURTARICI
GİRİŞİMLERDİR.
* İLK YARDIMI YAPANLAR GENELLİKLE
TRAFİK EKİPLERİ
KARAYOLLARI GÖREVLİLERİ
İTFAİYECİLER
OLAY YERİNDE BULUNAN VATANDAŞLAR
JANDARMALAR

İLK YARIMDA ACİL OLARAK
L LOCATE YARALININ YERİNİN BELİRLENMESİ
A ACCESS YARALIYA YAKLAŞMA
S STABİLİZE TESPİT, HASTANIN DURUMUNUN
DÜZELTİLMESİ
T TRANSPORT HASTANIN TAŞINMASI

İLK YARDIM
HER ÇAĞDAŞ İNSANIN BİLMESİ GEREKEN
AYRINTILI BİLGİ GEREKTİRMEYEN
KİŞİLERİN HAYATTA KALMASINI SAĞLAYAN
MUTLAKA PRATİĞİ OLMASI GEREKEN
İHTİYAÇ HALİNDE ÖNEMİ ANLAŞILAN BİLGİLER BÜTÜNÜDÜR

İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI
* HASTA VEYA KAZAZEDENİN EMNİYETİNİ SAĞLAYIN
* YATIRIP DİNLENDİRİN
* KAZA YERİNİ İŞARETLEYİN
* PANİĞİ ÖNLEYİN, KALABALIĞI DAĞITIN
* TEMİZ HAVA SAĞLAYIN, HASTAYI SICAK TUTUN, SIKI GİYSİLERİ GEVŞETİN
* HASTA VEYA KAZAZEDEYİ İYİCE MUAYENE EDİN
* MÜDAHALEYİ SÜRATLİ, SAKİN VE GEREKTİĞİ KADAR YAPIN
* KANAMAYI DURDURUN
* DÜZENLİ SOLUNUMU SAĞLAYIN
* ŞOKU ÖNLEYİN
* ŞUURSUZ OLANLARA YİYECEK VE İÇECEK VERMEYİN, GEREKİYORSA TIBBİ TEDAVİ İÇİN DOKTOR SAĞLAYIN
* BİLMEDİĞİNİZ DURUM VARSA ISRAR ETMEYİN

İLK YARDIM YAPACAK KİŞİ
* SAKİN OL
* PANİĞİ ENGELLE
* ÇEVREDEKİLERİ ORGANİZE ET
* YARALIYI GÜVENLİ YERE TAŞI
* 112 YE HABER VER

İLK YARDIMA BAŞLA
İLK YARDIMDA 6 T İLKESİ
1 TEDBİR VE KURTARMA
2 TANI
3 TEDAVİ
4 TELEKOMİNİKASYON
5 TEREİAJ (AYIRMA)
6 TRANSPORT (TAŞIMA)

1)TEDBİR

İLK ÖNCE NE OLDUĞU NE ZAMAN OLDUĞU SÜRATLE DEĞERLENDİRİLİR
OLAY YERİ KONTROL ALTINA ALINIR
TRAVMAYA BAĞLI ÖLÜMLERİN % 40’INI
HALK EĞİTİMİ
KORUYUCU ÖNLEMLER
HIZLI ETKİN TEDAVİ
KEMER KULLANIMI
HIZ SINIRLAMASI
ALKÖLLÜ ARAÇ KULLANIMININ ÖNLENMESİ
MOTORSİKLETLİ SÜRÜCÜLERİN KASK
KULLANMASI İLE ÖNLENEBİLİR
1) ANINDA GELİŞEN ÖLÜMLER, TRAVMAYA BAĞLI
ÖLÜMLERİN %50 Sİ İLK 30 DAKİKA İÇİNDE OLMAKTADIR.
2) ERKEN ÖLÜMLER İLK ÜÇ SAATTE VE % 30’UNU TEŞKİL
ETMEKTEDİR.
3) GEÇ ÖLÜMLER %20’SİNİ 3-4 GÜN SONRA TEŞKİL
ETMEKTEDİR.

2 TANI
HASTANIN SOLUK ALIP ALMADIĞI
NABZININ OLUP OLMADIĞI
HAREKET EDİP ETMEDİĞİ
VUCÜT ISISI
KANAMA OLUP OLMADIĞI
VÜCUDUNDA EZİLME YANIK KIRIK
MORARMA OLUP OLMADIĞI

3 TEDAVİ
A) HAVA YOLUNUN AÇIK TUTULMASI GEREKİR (HAVA YOLU TEMİZLENMELİ, SOLUNUM YOLUNU TIKAYAN CİSİM VARSA ÇIKARTILIR
B) SOLUNUMUN SAĞLANMASI
İLK YARDIMDA YAPILACAK İŞ SOLUNUMUN OLUP OLMADIĞIDIR.
EĞER SOLUK ALIP VERMİYORSA
SIRT ÜSTÜ YATIRILIR HASTANIN SAĞINA GEÇİLİR
KIRAVAT VE YAKASI VE BEL KAYIŞI GEVŞETİLİR
C) BAŞI GERİYE DOĞRU BASTIRILIR
BİR ELİNİZLE ALNINDAN BİR ELİNİZLE ÇENESİNDEN AŞAĞIYA BASTIRILARAK AĞZI AÇILIR, SOLUNUM YOLUNU TIKAYAN CİSİM VARSA ÇIKARTILIR DİLİ ÇEKİLİR
SAĞ ELİNİZLE ÇENENİN ALTINDAN SOL ELİNİZLE BURUN DELİKLERİ TIKANARAK AĞIZ AĞIZA YAKLAŞTIRILIR
DERİN DERİN HASTAYA HAVA ÜFLENİR GÖĞÜS KAFESİ YUKARI ÇIKINCA KESİLİR
ON BEŞ YİRMİ DAKİKA DEVAM EDİLEBİLİR

C) KALP VE KAN DOLAŞIMININ SAĞLANMASI
1 KALP DURMASININ BELİRTİLERİ
YÜZ SARAMIŞ HAREKETSİZ SOLUNUM DURMUŞTUR HİÇBİR UYARANA CEVAP VERMEZ
BOYUNDAN VEYA BİLEKTEN NABZA BAKILIR
GÖZ KAPAKLARI AÇILDIĞINDA GÖZ BEBEĞİ GENİŞLEMİŞTİR.
2 KALP MASAJI
HASTA SIRT ÜSTÜ YERE YATIRILIR
HASTANIN YANINA DİZ ÇÖKÜLÜR
HASTANIN GÖĞÜS KEMİĞİ BULUNUR
İKİ MEME ARASINA SAĞ EL AYASI KONUR DİĞER EL ÇAPRAZLAMA BUNUN ÜZERİNE YERLEŞTİRLİR
DİRSEKLERİ KIRMADAN VUCÜT AĞIRLIĞINI VEREREK GÖĞÜS KAFESİNİ 5-7 SANTİM BASTIRACAK KADAR KUVVET UYGULANIR VE KALDIRILIR
BU HAREKET DAKİKADA 60 70 DEFA TEKRARLANIR
4-5 SEFER KALP MASAJI BİR SEFER SUNİ SOLUNUM UYGULANIR MÜNAVABELİ DEVAM EDİLİR
BU HAREKET 15 –20 DAKİKA DEVAM EDİLİR.

KANAMA TAKİBİ
KANAMALAR ÜÇ TİPTİR
1)ATARDAMAR (FIŞKIRIR)
2)TOPLAR DAMAR ( YAYGINDIR FAZLADIR)
3)KILCAL DAMAR (SIZINTI ŞEKLİNDEDİR)
HAYATI TEHDİT EDEN EN ÖNEMLİ SEBEBLERDEN BİR TANESİDİR ACİLMÜDAHALE OLMAZSA HASTA KAYBEDİLEBİLİR
YARAYA AÇIK ELLE TEMAS EDİLMEMELİDİR ELDİVEN VEYA BEZ PARÇASIYLA YARA TEMİZLENİR YARA DUDAKLARI UÇ UCA GETİRİLİR
YARA ÜZERİ TEMİZ BİR TAMPON VEYA BEZLE KAPATILIR
KANAMANIN DURMASI İÇİN SIKICA SARILIR GEREKİRSE TURNİKE UYGULANIR (ATARDAMAR KANAMALARI HARİCİNDE ASLA TURNİKE UYGULAMAYIN)
TURNİKE UYGULARKEN FAZLA SIKILMAMALIDIR. 20 DAKİKADA BİR GEVŞETİLİP TEKRAR YAPILIR BUNDAKİ AMAÇ ALT TARAFLARA KANIN GİTMESİDİR.

4 TELEKOMİNİKASYON
EN YAKIN ACİL YARDIM EKİBİNE HABER VERME
5)TEREİAJ BİRDEN FAZLA YARALININ OLDUĞU TOPLU KAZALARDA VE TABİİ AFETLERDE
HANGİ YARALIYA VE HASTAYA ÖNCELİK TANINACAKTIR.
İLK MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN HASTALAR HANGİLERİDİR.
BİRİNCİ DERECEDE ACİL YARDIM VE TANSPORTU GEREKLİ OLAN HASTALAR
SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ
KAFA TRAVMASI
KALP DURMASI
LARENKS ÖDEMİ
AÇIK GÖĞÜS VE KARIN YARALANMALARI
DERİN VE GENİŞ YANIKALR
CİDDİ KIRIKLAR
İKİNCİ DERECEDE ACİL YARDIM VE TRANSPORTU GEREKLİ OLAN HASTALAR
ARTER YARALANMALARI
ÇOK KIRIKLAR
ÜÇÜNCÜ DERECE ACİL YARDIM VE TRANSPORTU GEREKLİ OLAN HASTALAR
HAFİF KIRIKLAR
HAFİF YARALANMALAR
BURKULMA VE ÇIKIKLAR
DÖRDÜNCÜ GRUPTAKİLER
ÖLMÜŞ OLANLAR VE NEREDEYSE ÖLMEK ÜZERE OLAN HASTALAR

5)TRANSPORT
HASTA VE YARALININ MEVCUT ŞARTLAR İÇİNDE EN
KISA ZAMANDA VE EN İYİ ŞARTLAR İÇİNDE EN YAKIN
ACİL YARDIM MERKEZLERİNE NAKLİDİR.
TAŞIMADA GENEL İLKELER
1. YARALIYA DAHA FAZLA ZARAR VERMEME
2. YARALIYI GEREKLİ OLMADIKÇA YERİNDEN
OYNATMAMA VEYA ÇOK FAZLA HAREKET
ETTİRMEME
3. YARALININ VUCUDUNU BİR BÜTÜN OLARAK
HAREKET ETTİRME
4. AŞIRI HAREKET VE ZORLAMALARDAN KESİNLİKLE
KAÇINMA

YANIK
ISI
GÜNEŞ
KİMYASAL MADDELERLE
BİRİNCİ DERECEDE YANIK (DERİ KIZARMIŞ)
İKİNCİ DERECEDE YANIK (KABARCIKLAR OLUŞMUŞ)
ÜÇÜNCÜ DERECEDE YANIK ( DOKU KAYBI VAR)
İLK YAPILACAK İŞLEM SOĞUK SUYLA YIKAMAK YANIĞIN DERECESİNE GÖRE ÇEŞİTLİ MERHEMLER SÜRMEK İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR MUTLAKA BİR SAĞLIK KURULUŞUNA GÖNDERİLMESİ LAZIM HASTANIN ŞUURU AÇIKSA BOL SIVI VERİLEBİLİR.

ZEHİRLENMELER
1) GAZ ZEHİRLENMESİ
2) İLAÇ ZEHİRLENMELERİ
3) KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMELERİ
HASTAYA TEMİZ HAVA, ŞUURU YERİNDEYSE KUSTURMA ACİL SAĞLIK MERKEZİ
GAZ YAĞI, BENZİN, TİNER OLAN ZEHİRLENMELERDE KESİNLİKLE KUSTURMAYIN

KIRIK ÇIKIK
AÇIK VE KANAMALIYSA ÜZERİ TEMİZLENİR. ÜSTÜ TAMPONLA BAĞLANIP UYGUN ŞEKİLDE TESPİT EDİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLÜR
KAPALI KIRIKSA HAFİF DÜZELTİLEREK TESPİT EDİLİP HASTANEYE GÖNDERİLİR

YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
BOĞAZA YABANCI CİSİM KAÇMASI YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN TAM YADA KISMEN HAVA YOLU TIKANIKLIĞIDIR.
ANİ NEFES TIKANMASI
ÇIRPINMA
YÜZ MORARMASI
YETİŞKİNLER İÇİN
1)ÖNE DOĞRU EĞİLMESİNİ SAĞLAYIN
2)KÜREK KEMİĞİNİN ARASINA 5 KEZ SERT DARBELER UYGULAYIN
3) EĞER YABANCI CİSİM ÇIKMAZ VEYA UZAKLAŞMAZSA HASTANIN ARKASINA GEÇİP ELLERİNİZİ ÖNÜNDEN KARNIN ORTA VE ÜST BÖLGESİNE GELECEK ŞEKİLDE KENETLEYİN KARNINDAN KABURGALARIN ALTINA DOĞRU OLACAK ŞEKLİLDE ANİ VE ŞİDDETLİ BASINÇ UYGULAYIN BUNU BEŞ SEFER TEKRARLAYIN. TIKANIKLIK GEÇENE KADAR DEVAM EDİN GEÇMEZSE 112 ACİL YARDIMA HABER VERİN

SICAK ÇARPMASI
BAŞ AĞRISI
BAŞ DÖNMESİ
YÜKSEK ATEŞ
SICAK VE KURU CİLT
BULANTI VE KUSMA
BOL SULU GIDALAR VERİLİR ŞUURU BULANIKSA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜR.

* AKREP YILAN SOKMASI ACİLEN SAĞLIK KURUMU
* ELEKTRİK KAZALARI HASTAYA ELEKTRİKLE TEMASTAN KURTARIN İLK YARDIMDA YAPMANIZ GEREKEN HERŞEYİ YAPIP 112 ACİLİ HABERDAR EDİN.
* SUDA BOĞULMA HASTAYI KURTARIP BOĞAZA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA YAPILAN MANEVRALARI TEKRARLAYIN SOLUNUM VE KALP PROBLEMİ VARSA İLK YARDIM UYGULAYIN
* GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI
* BOL SUYLA YIKANIR. KİREÇ KAÇMASINDA GÖZÜ SUYLA TEMİZLEYİP HASTANEYE ULAŞTIRIN.

* YÜKSEK ATEŞ
* BOĞAZ ENFEKSİYONU
* KULAK VE DİŞ AĞRISI
* BÖBREK VE KARIN AĞRISI
* BAŞ AĞRISI
* GÖZDE İLTİHAP
* SPOR YARALANMALARI
* İSHAL KUSMA KABIZLIK
* HİPO TANSİYON

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: acil yardım , ilk yardım , zehirlenmelerde ilk yardım , kırıklarda ilk yardım , kanamalarda ilk yardım , sunum , ppt , slayt

--> SAĞLIK , TIP , VÜCUT BAKIMLARI SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Acil ve İlk Yardım Adlı Sunumu İndir

Sağlık, Tıp, Vücut Bakımı


SAĞLIK, TIP, VÜCUT BAKIMI KONULU SUNUMLAR

Acil ve İlk Yardım

Ders Çalışma Teknikleri - Meslek Seçimi

Ders Çalışma Teknikleri

Sunudan kısa bir kesit;

Alan – Bölüm ilişkisi-1
Fen ve Matematik alanı
Sayısal bölümler:
Mühendislikler
Fizik-Kimya-Biyoloji
Tıbbi Bilimler vs.
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği,
Felsefe

Alan – Bölüm ilişkisi-2
Türkçe Matematik alanı
Sayısal bölümler:
Matematik ve Matematik öğretmenliği
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf öğretmenliği,
Hukuk, SBF, Uluslararası, Bankacılık.......
Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı,
Türkçe öğretmenliği

Alan – Bölüm ilişkisi-3
Sos. Bilimler, Edebiyat, Genel Kültür Alanı
Eşit Ağırlık
İktisat, İşletme, Ekonometri,
Sınıf öğretmenliği, Felsefe
Hukuk, SBF, Uluslararası, Bankacılık
Sözel
Tarih, Coğrafya, Sosyoloji
Basın Yayın, İletişim, Halkla ilişkiler

Alan – Bölüm ilişkisi-4
Yabancı Dil Alanı
Eşit Ağırlık
SBF, Uluslar arası
Turizm ve Otelcilik
Dil
Tüm yabancı diller
Mütercimlik
Turist rehberliği
Sanat ve Müzik
Sözel
Arkeoloji ve Sanat tarihi

Meslekleri tanıyalım.
Meslek sahipleri
Mesleki kuruluşlar
Üniversiteler
Dershane ve okul rehber öğretmenleri
Basın
Konuyla ilgili yayınlar

Sosyal Bilimlere ilginiz varsa
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe
Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi,
Antropoloji, Arşivcilik,
Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Rehberlik-Danışmanlık,
Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,
Tarih, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
Arkeoloji, Sosyal Hizmetler .

Canlılarla uğraşmayı seviyorsanız
Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik,
Balıkçılık, Veterinerlik,
Bahçe Bilgileri, Tarla Bitkileri,
Peyzaj Mimarlığı,
Su Ürünleri, Bahçe Ziraatı, Besicilik,
Endüstri Bitkileri Yetiştirme, Fidecilik,
Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Arıcılık,
Bağcılık, Budama, Seracılık .

Ticaretten hoşlanıyorsanız
Sağlık Kur. İşletmeciliği, İşletme, Balıkçılık, İnşaat, Tekstil, Su ve Süt Ürünleri, Zootekni., Sermaye Piyasası, Sigortacılık (Besicilik, İnşaat, Tekstil, Kooperatifçilik, Sigortacılık, Pazarlama, Reklamcılık, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İthalat, İhracat, İşletmecilik, Dış Ticaret) .

Ayrıntılarla uğraşmayı seviyorsanız
Matematik, Astronomi, Bilgisayar, Elektronik, Peyzaj Mimarlığı, Maliye, İşletme, İktisat, Moleküler Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Mimarlık, Nükleer Enerji, Arşivcilik, Dokümantasyon, Felsefe, Rehberlik, Tarih, Sanat Dalları, Tıbbi Dokümantasyon, Bilgisayar Tasarım ve Çizim, Bilgisayar Programcılığı, Sanat Alanları, Matbaa, Seramik, Muhasebe .

Edebiyattan hoşlanıyorsanız
Gazetecilik, Halk Bilimi, Halkla İlişkiler, Dil ve Edebiyat Bölümü, Dokümantasyon, Felsefe, Kütüphanecilik, Tarih, İletişim Sanatları, Sinema-TV, Tiyatro .

Sanattan hoşlanıyorsanız
Sanat Tarihi, Baskı Sanatları, Fotoğrafçılık, El Sanatları, Güzel Sanatlar, Heykel, İç Mimari, Resim, Seramik Sanatları, Süsleme, Dekorasyon, Tiyatro, (Restorasyon, Seramik, Yapı Ressamlığı, Serigrafi, Tekstil, Matbaacılık, Halıcılık, Fotoğraf, Duvar Süsleme) .

Müzikten hoşlanıyorsanız
Müzik Öğretmenliği, Konservatuar Bölümleri, Müzik Bölümü .

İnsanlara yardım etmeyi seviyorsanız
Tıp, Fizik Tedavi, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve eğitimi, Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Engelliler Öğretmenliği (Acil Bakım, Ebelik, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi) .

Bilimsel çalışmadan hoşlanıyorsanız
Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Diyetetik, Eczacılık, Tıbbi Bilimler, Jeofizik, Matematik Mühendisliği, Seramik, Su Ürünleri, Antropoloji, Klasik Arkeoloji, Bilim Tarihi, Tarih, Biyo-Kimya, Moleküler Biyoloji, Uzay Bilimleri, Sosyoloji, Tıbbi Dokümantasyon .

Biyoloji ve Kimyayı seviyorsanız
Biyokimya, Diyetetik, Genetik, Eczacılık, Sağlık Memurluğu, Veterinerlik, Deri Lif Tek., Gıda Bilimi, Su Ürünleri, Süt Tek., Biyokimya Öğretmenliği, (Anestezi, Patoloji, Su-Süt Ürünleri, Gıda, Denizcilik, Diyaliz, Tıbbi Laboratuar, Radyoloji) .

Matematik ve İşletmeye İlginiz varsa
İşletme, Maliye, Muhasebe, Ekonomi, Bilgisayarlı Muhasebe, Tarım Ekonomisi, Aktüarya, Bankacılık, Ekonometri, İktisat, İşletme, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, İstatistik, Bilgisayarlı Muhasebe .

Zooloji–Ekonomiye İlgi Duyuyorsanız
Hayvancılık, Balıkçılık, Su Ürünleri, Süt Ürünleri, Zootekni, Orman Endüstri Mühendisliği, Veterinerlik, Deri Lif Teknolojisi, Gıda Bilimi, Besicilik, Dericilik, Et Endüstrisi, Fermantasyon, Çiftlik Yönetimi, Arıcılık, Kuşçuluk .

Matematik, Fen ve Ekonomi Alanlarına İlgi Duyuyorsanız
Ağaç İşleri Mühendisliği, Balıkçılık, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Gıda Mühendisliği, Güverte, İnşaat, İşletme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji, Mimarlık, Tekstil, Tarım Makineleri, Endüstri Ürün Tasarımı, Mühendisliklerin Çoğu, Meslek Yüksekokulu Teknik Bölümleri .

Çevre İle Uğraşmayı Seviyorsanız
Çevre Mühendisliği, Peyzaj Mimarisi, Bahçe Bitkileri (Bahçe Ziraati, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Fidan Yetiştiriciliği, Harita Kadastro, Peyzaj, Gıda Kalite Kontrol, Seracılık) .

Açık Havada Çalışmayı Seviyorsanız
Çevre Mühendisliği, Deniz Teknolojisi, Jeoloji Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tütün Exper, Orman Mühendisliği, Beden eğitimi, Peyzaj Mimarlığı, Tarımsal Yapılanma, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Ziraatı .

Seyahatten Hoşlanıyorsanız
Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Güverte, Arkeoloji, Deniz İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Mütercimlik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Pazarlama, Denizcilik, Turizm Rehberliği .

Mühendislikle beraber Sosyal Bilimlere İlgi Duyuyorsanız
Endüstri Mühendisliği, İşletme, Mimarlık, Şehir Planlama, Çevre Mühendisliği .
Mühendislikle beraber Fen bilimlerine ilgi duyuyorsanız
Uçak Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Bilimleri Mühendisliği, Astronomi, Bilim Tarihi .

Jeoloji ve Kimyaya İlgi Duyuyorsanız
Meteoroloji, Maden Mühendisliği, Toprak, Jeoloji, Petrol Doğal gaz, Seramik, Cam, Cevher Hazırlama, Döküm, Maden .

Kapalı Ortamda Çalışmayı Seviyorsanız
Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Arşivcilik, Dokümantasyon, Enformasyon, Radyoloji, Kütüphanecilik (Cevher Hazırlama, Döküm, Maden)

Matematik, Fen ve Yer Bilimlerine İlgi Duyuyorsanız
Metalurji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol Doğalgaz Mühendisliği, Seramik, Jodezi ve Fotoğrametri, Jeofizik, Hidrojeoloji (Sondaj) .

Biyoloji, Tarım ve Ekonomiye İlgi Duyuyorsanız
Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tütün Eksperliği, Zootekni, Orman Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi (Besicilik, Endüstri Bitki Yetiştirme, Fermantasyon, Fidecilik, Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Seracılık, Arıcılık, Bağcılık, Gıda, Mantarcılık, Tütün Yetiştiriciliği) .

Sosyal Bilimler ve Biyolojiye İlgi Duyuyorsanız
Antropoloji, Paleantropoloji, Sosyal Antropoloji, Bilim Tarihi, Arkeoloji.

Yabancı Dile İlginiz varsa
Arşivcilik, Klasik Arkeoloji, Tarih, Uluslar arası İlişkiler, Dil ve Edebiyat (Avrupa Topluluğu, Gümrük İşletme, Seyahat İşletme, Turizm Rehberliği)

Ekonomi ve Sosyal Bilimlere İlgi Duyuyorsanız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Deniz İşletmeciliği, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Aile ekonomisi, Halkla İlişkiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Sigortacılık, (Kooperatifçilik, Sigortacılık, Bankacılık, Turizmcilik) .

Türkçe ve Sosyal Bilimlere İlginiz varsa
Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Folklor, Kamu Yönetimi, Radyo-TV, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Öğretmenlikler, İletişim Sanatları, Sinema-TV (Pazarlama, Reklamcılık, Sekreterlik, Adalet, Radyo-TV) .

Okumayı Seviyorsanız
Edebiyat, Tarih, Arşivcilik, Bilim Tarihi, Felsefe, Gazetecilik, Felsefe, Gazetecilik, Kütüphanecilik, İlahiyat

Titizlik Gerektiren İşlerden Hoşlanıyorsanız
Mimarlık, Bilgisayar Programcılığı, Peyzaj Mimarlığı, Psikoloji, Fotoğrafçılık, El Sanatları, Baskı-Grafik Sanatları, Resim, Seramik Sanatı, Dekoratif San. (Harita, Makine Resmi, Moda Konfeksiyon, Halıcılık, Yapı Ressamlığı, Serigrafi, Restorasyon) .

Ders Çalışma ve Planlama Süreçleri
Nasıl ders çalışmalıyız?
Nasıl ders çalışmalıyız ? “ sorusunu cevaplamadan önce,
”Niçin ders çalışmalıyız ?
Sorusunun cevabını bulmalıyız .

Problemi Tanımlama
Kendi gücünüze güveniyor musunuz
Ne olmak istiyorsunuz
Derslere çalışamıyorum…
Hangi derse nasıl çalışacağını bilemiyorum
Dikkatim dağılıyor, konsantre olamıyorum, kendimi derse veremiyorum…
Üniversiteyi kazanmak istiyorum fakat derslere çalışmak içimden gelmiyor...

Önce Hedef
Başarılı olmak için ne yapmak gerekir?

Descartesin 4 Temel Prensibi
Ön yargısız olmak.
Bütünü parçalarına ayırmak.
En kolay olandan başlamak.
Tekrar etmek.
Önce bu düşüncelerden kurtulun
“Bugün günümde değilim.”
“Moral bozucu bir gün değil.”
“Hiç şansım yok.”
“Şu matematiği nasıl halledeceğim ?”
“Her şey kötü gidiyor.”
“Neden çalışayım ki, nasıl olsa işe yaramayacak.”
“Tarih çalışmaktan nefret ediyorum.”
“Fizik ile aram ne zaman düzelecek?”

Öğrenme nedir?
Bilgiyi algılama,kaydetme,hatırlama ve kullanma sürecidir.
İlk aşaması duyu organlarından geçer.
Daha sonra anlamlandırma aşaması vardır.
Kısa süreli hafıza ve işlevi
Uzun süreli hafıza ve işlevi
Geri çağırma
Transfer

Rakamlarla Öğrenme
Beynimizden her gün 60 000 düşünce geçmektedir.Bunların çoğu olumsuz ve bir önceki güne ait olanlardır.
Düşünceler kavrandıktan 24 saat içinde uygulanırsa daha kalıcı olmaktadır.
72 saat içinde uygulamaya konmazsa zihinden uçup gider.
Yetişkin eleman eğitimini tamamladıktan sonra her yıl teorik bilgisinin % 5 yitiriyor.
Teorik bilgisini yenilemek isteyenler zamanlarının % 15 yılda 6 hafta bilgi yenilemesine ayırması gerekiyor...
Yılda 2- 3 hafta hizmet içi eğitime alınmayan elemanlar 45 yaşına geldiklerinde tüm gelişmelerin dışında kalıyor.

Planlamanın Gereği
Ders çalışmak için yeterli vakit bulamıyorum.?
Ders çalışmak için oturuyorum fakat dikkatim dağılıyor.?
Sınavı düşündükçe heyecanlanıyorum.?
Tüm zamanı sınav için harcamam gerektiğini düşünüyorum?
Ödevlerimi bir türlü bitiremiyorum.?
Diğer sosyal etkinliklere zaman ayıramıyorum?

Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi
Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum”
“Kitabı açıyorum ve kitaba bakarak öyle oturuyorum”
Bir türlü dersin başına oturamıyorum”

Öncelik sırası belli mi?
Kaya taşı misali....

Amacınızı belirlediniz mi?
Hedefi belli olmayan
gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

Hayat Amaçları Listesi
Bilgisayar mühendisi olmak
İngilizce’yi iyi derecede bilmek
Görüşlerime uyan bir partiden milletvekili seçilmeye hazırlanmak
Basketbolde birinci lig takımlarında oynamak
Bir Yıllık Amaçlar Listesi
İngilizce’den altıncı kuru tamamlamak
Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmak
Lise diplomamı almak
A takıma seçilecekler arasına girmek
Bir Aylık Amaçlar Listesi
Okuldaki fizik sınavından yüksek bir not almak
ÖSS Kimya ve geometri soru bankalarını bitirmek
ÖSS Denemesinden 170 puan almak
Ders Çalışma Tekniğinin Faydası
Haftalık Plan Hazırlama Aşamaları
Ders çalışma alışkanlıklarını gözden geçirin
Nerede ,en çok kaç saat,ne zaman..
Dersle ilgili yapılacak olanları listeleyin
Okul dersi,ödev, soru çözme,tekrar..
Dersle ilgili çalışmaları plana yerleştirin
Bütün bunları plana aktarın..
Haftada ne kadar çalışalım

Nedir gerçekçi program?
Kişinin kendini iyi tanıması gerekir.
Çalışma alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir.
Çalışma saatleri günlük yaşam gerçeklerine uygun olsun.
Haftayı günlere saatlere bölerek parçalara ayırın.
Okul ve üniversite hazırlık için ne kadar zamanınızın
olduğunu önceden belirleyin.
Program e-lastik-i olmalı.
Çünkü bazen stepne zamana ihtiyacımız olabilir.
Planı kararlılıkla uygulayabilmek için!
Hedef listenizi görebileceğiniz birçok yere asın.
ESNEK OLUN! Planınızda yer değiştirmeler ertelemeler öne almalar olabilir.
Yeter ki gününüz boş geçmesin.
Planınızda bitirdiğiniz etkinlikleri işaretleyin.
Her hafta kendinizi değerlendirin.
Kendi kendinize ödül veya ceza verme gibi uygulamalarla oto kontrol sağlayın.
Bütün bunlar sizi motive edecektir.
Küçük diye bir şey var mı?

Avrupa’nın büyük bir kentinde, üstünden demir yolu altından ise taşıma araçların geçtiği bir köprü vardı. Geçen bütün araçlar - dört metreden yüksek araçlar geçemez - diye yazılı bir ikazla karşılaşırlar önce. Bir gün yüklü bir kamyon geçite yaklaşır ve şoför bu yazıyı okur. Yükü iki cm kadar yüksektir. Fakat iki cm’ den ne çıkar diye gaza var kuvvetiyle basar. Büyük araç yüküyle birlikte köprüye çarpar. Hızla kapı açılır. Şoför ve yardımcısı kapıdan fırlayarak olay yerinde ölür......
Çalışmadan başarılı olabilir miyim?
Yatarak BAŞARIYA ULAŞANLAR sadece tavuklardır

Tavşanın yarış hikayesi

Yapabileceğiniz şeyleri yapmaya başlarsanız kendinizi hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırsınız

Dikkatinizi kontrol edebiliyor musunuz?

Çalışmaya istekli olun.
Zihninizi konuya hazırlayın.
Kendinizi tanıyın.
Açık ve gerçekçi hedefler belirleyin.
Dikkat dağıtan etkenlerden kurtulun.
Özet yapın.
Başka işle ilgilenmeyin.

Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
Çalışmak için oturan bir insanın zihnini dağıtan etkenler ya dışarıdan gelir yada kişinin kendi zihninden kaynaklanır.
Bu sebeple çalışma ortamının belirli özelliklerde olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
Herkes için geçerli olabilecek bir çalışma modeli ortaya koyamasak ta çalışma ortamının döşenme biçimini ve içindeki eşyaların düzenlenmesi konusunda konsantrasyonu en yüksek noktada tutmaya yönelik bazı temel kurallar söylenebilir.

Çalışma Odası ve Masası
Eğer mümkünse çalışma odası özel olarak düzenlenmelidir. Çalışma masası camın hemen yanında olmamalıdır. Bu şekilde yazın sıcaktan kışın soğuktan daha az etkilenilecektir.
Gün ışığı tercihen karşıdan gelmeli çalışan kişinin gölgesi çalışma malzemesinin üstüne düşmemelidir.
Çalışma odası arada sırada havalandırılmalıdır. Çünkü havada oksijen miktarının azalması gerginliğe yol açar ve bu durumda baş ağrısı gibi öğrenmeyi engelleyici durumların oluşmasına neden olur.

Sessizlik
Çalışma ortamı sessiz olmalıdır.
Ders çalışırken yaygın tutum müzikle çalışmaktır.
Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki, insan beyni aynı anda birden fazla uyaranı alabilir ancak dikkatini bir tek noktaya odaklayabilir.
Ben ders çalışırken müziği duymuyorum şeklinde düşünüyor olabilirsiniz.
Şu unutulmamalıdır ki dinlenilmediği halde geri planda bulunan ses yoğunluğu yorgunluk ve gerginliğe yol açacak ve ders çalışma verimini düşürecektir.

Çalışma Köşesi
Bağımsız bir çalışma odası..
Eğer yoksa..Çalışma köşesi ...
Bir çalışma köşesi
En az üzerinde yazı yazılabilecek bir masa..
El altında bulunması gerekli kitapların, notların , kalemlerin
Örneğin yemek masası çalışma masası olarak kullanılıyorsa masa üzerinde küçük değişiklikler yapılabilir..
Ders çalışma davranışı ile çalışma masası arasında şartlı bir çağrışım bağı kurmak faydalıdır
Telefonlara ve hayır diyebilme
Arkadaşlarına gayet normal bir davranış olarak derslere çalışmayı gerektiğini söylemelisin.
Israr edenler telefonu fişten çekebilirsin
Seni gerçekten seven arkadaşların bu durumu gayet makul karşılayacağını unutma!!

BAŞARMAK İÇİN BEN DEĞİLDE KİM, ŞİMDİ DEĞİLDE NEZAMAN
Kendinizi yapmanız gerekeni yapmayı mecbur kılın
Hedeflerinize ulaşacağınız konusunda kendiniz dışındakilere de söz verin ve iddiaya girin.
Hedeflere ulaşamamanız durumunda onlara bir şeyler vaat edin. İddialı konuşun ve çevrenize meydan okuyun. Bu iddia gururunuzu ateşleyecek ve sizi daha fazla çalışmaya itecektir
Ders çalışırken niçin dikkat dağılır?
Ortam uygun olmayabilir
Önemsiz sorunlar zihni oyalayabilir
Gereksiz ayrıntılara dalınması
Aşırı mükemmelci olma isteği
Çevredeki olumsuz uyaranlar
Yetersizlik duygularına kapılma
Düzensiz ve amaçsız çalışma

İyi Bir Yoğunlaşma
Çalışmaya istekli olun.
Zihninizi konuya hazırlayın.
Kendinizi tanıyın.
Kronometre kullanın.
Açık ve gerçekçi hedefler belirleyin.
Dikkat dağıtan etkenlerden kurtulun. Özet yapın.
Başka işle ilgilenmeyin.
Rakip Kim ?
Herkesin rakibi kendisidir.


Başkalarından üstün
olmanız önemli değil.
Önemli olan şey dünkü
halinizden üstün olmanızdır......

Olumsuz düşüncelerden kurtulmanın yolları
Sınav için olumlu düşünmek
Sınavın bir ölüm kalım meselesi olarak görmemek
Başarısızlığın nedenlerini araştırmak ve bunların giderilme yollarını bulmaya çalışmak
Alternatif düşünmek sınav başarısını kişilik değerinize eş görmemek
Dinlemek ve not almak
Derse aktiflik sağlar
Unutmayı azaltır
Dersi derste öğrenmek
İyi bir dinleyici olmak
Not tutmak
Duymak ve dinlemek farklı şeylerdir.
Dinlemek,duyulanları anlamak ve korumaktır
Dersi dinlemeden evde öğrenmeye çalışmak boşa
zaman harcamaktır.Yanlışları azaltmanın yolları nelerdir?
Soruyu tam olarak okumak
Neyin sorulduğunu anlamaya çalışmak
Teste bulunan her soruyu mutlaka okumak
Sorunun kolaylığı yada zorluğunun sorunun uzunluğu yada kısalığıyla ilgisinin olmadığını bilmek

Yatarak çalışma
Öğrenciler genellikle yazı yazmayı veya işlem yapmayı gerektiren dersleri masada diğerlerini de kanepede uzanarak çalışmayı tercih ederler.
Oysa böyle bir çalışmanın tek bir sonucu vardır “uyuma”.
Uykuyu kontrol eden bölge beyin sapındadır. Beyin sapındaki uyuma merkezi kaslardan gelen mesaj doğrultusunda vucuda uyuma komutunu verir. Kaslar belli bir gerginlik seviyesinin altına düştüğünde beynin bu bölgesine uykuya hazır oldu mesajını gönderir sonuç ise uyumadır.
Yatarak ders çalışmanın en önemli tehlikesi ise okumaya başlama ile uykuya dalmanın birbiri ardına gelerek bedenin belli bir şartlanmaya sürüklemesidir.
Bu şekilde 10 defa uykuya dalan kimsenin artık kitap okumaya ne zaman başlasa uykusu gelecektir.
Sandalye
Bazı insanların ders çalışırken kullandıkları özel ve çok rahat eşyaları vardır. Ama sandalye veya koltuğun çok rahat olmaması daha yerindedir.
Kullandığınız sandalye çalışmanıza engel olacak kadar rahatsızlık verici ve çalışırken çok fazla gevşemenize yol açacak kadarda rahat olmamalıdır.

Televizyon
Müzik dinlemek için anlattığımız her şey televizyon içinde geçerlidir.
Hem ders çalışmak hem de televizyon seyretmek mümkün değildir.
Televizyonun düğmesine basıncaya veya televizyonun bulunduğu odaya girinceye kadar kontrol sizin elinizdedir.
O noktadan sonra kontrol sizden çıkar ve ekrandaki programın eline geçer.
Ders çalışma sırasında verdiğiniz aralar sırasında zamanınızı istediğiniz gibi değerlendirin, kendinize çeşitli ödüller verin, ancak bu ödül kesinlikle 10 dakika televizyon seyretmek olmasın . çünkü bu süre hiçbir zaman 10 dakika olmaz.

Telefon
Tam ders çalışırken telefon edip sizi bir yere davet eden arkadaşınızın davetini geri çevirseniz bile aklınız arkadaşlarınızda ve o anda ne kadar eğlendiklerinde olacaktır.
Telefonu kontrol altına almak için bu konuda katı prensipler koyun belli saatlerde arkadaşlarınızın telefonlarına çıkmayın.
Bunun kırıcı olduğunu düşünmeyin, bir müddet sonra arkadaşlarınızda bu duruma alışacak ve ders çalışma saatlerinde sizi aramayacaklardır.
Ders çalışmanızın bölünmesini istemiyorsanız çalışmaya başlamadan önce telefonu kontrol altına alın

Posterler
Odanız sizin egemenlik alanınızdır.
Bunun için odanızı istediğiniz gibi düzenleyip istediğiniz afiş, poster ve resimleri asabilirsiniz.
Ancak bu durumun doğurduğu en önemli sakınca yine ders çalışma sırasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle duvara astığınız poster ve afişler sizin iç dünyanızı ve ilgi duyduğunuz alanları yansıtmaktadır.
Ders çalışma esnasında kafanızı kaldırıp bu posterleri gördüğünüzde dikkatinizin dağılması ve hayal dünyasına dalmanız çok büyük bir olasılıktır.
  Bu sebeple ders çalışılan ortamın mümkün olduğunca az çağrışıma sebep olacak şekilde düzenlenmelidir.


Dağınık Oda Dağınık Zihin
Dağınıklık insanın kendisini rahatsız hissetmesini sağlayacağından boşa zaman harcamaktır.

Başarılı kişiler
Güçlerinin ve yeteneklerinin sınırlarını bilirler.
Sahip oldukları imkanları değerlendirirler
Zamanı iyi kullanırlar
İşlerini kategoriye ayırırlar....
Şikayet etmeden bulunduğu durumlardan yararlanmasını bilirler
Dünyayı değiştireceğine kendilerini değiştirirler
Alternatif arayabilen insanlardır
Sabırlı kendine güveni olan kimselerdir

Çalışırken bir şeyler atıştırmak...
Çalışmadan önce tüm fiziksel ihtiyaçlarınız......
Ders çalışırken bir şeyler atıştırma konsantrasyonumu bozar...
Ders çalışırken çok acıktı iseniz ders çalışmaya ara vermelisiniz.
Böylece her şeyi zamanında yapma alışkanlıkları kazanacaksınız.


>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: ders çalışma teknikleri , meslek seçimi , kendime uygun meslek seçmek , ders çalışırken nelere dikkat etmeliyim , ders çalışma kuralları , ders çalışırken dikkat edilecek hususlar , nasıl ders çalışılır , sunum , ppt , slayt

--> EĞİTİM - ÖĞRETİM GENEL SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Ders Çalışma Teknikleri , Meslek Seçimi Adlı Sunumu İndir

Aktif Öğrenme

Aktif Öğrenme

Sunudan kısa bir kesit;

Öğrenme, öğrencilerin fikri katılımını ve uygulamasını gerektirir.

Kendi başına açıklama ve gösterim, uzun süreli öğrenmeyi sağlamaz Aktif öğrenme bunu sağlayacaktır.

Öğrenmeyi aktif yapan nedir?
* Öğrenme etkin olduğunda, işin çoğunu öğrenciler yapar.
* Beyinlerini kullanırlar, fikirleri düşünürler, problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar.
* Aktif öğrenme hızlıdır, eğlencelidir,destekleyicidir.
* Öğrenci sıklıkla sırasından uzakta, hareketli ve yüksek sesle düşünür.

Öğrenme neden Aktif olmalıdır?
* Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, görmek, onunla ilgili sorular sormak, başkaları ile görüş alış verişinde bulunmak gerekir.
* Biliyoruz ki, öğrenciler en iyi, yaparak öğrenirler.
* O halde sınıfınızı canlandırarak, Öğrencilerinizi neşelendirerek ve ferahlatarak Öğrenmeyi aktif duruma getirmeniz gerekmektedir.
* Bu amaçla ilk olarak öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması gerekir.

NASIL ÖĞRENİYORUZ?
Yaklaşık 2400 yıl önce Konfiçyus’un ;
Ne duyduysam, unuttum.
Ne görürsem, hatırlarım.
Ne yaparsam, anlarım.

Bu söylemi aktif öğrenmeye uyarlayacak olursak
* Ne duyduysam unuttum.
* Ne duyar ve görürsem,biraz hatırlarım.
* Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar veya birisi ile tartışırsam, anlamaya başlarım.
* Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi ve beceri kazanırım.
* Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim.

Anlattığınız dersin unutulmasının en önemli nedeni,
* Öğretmenin konuşma hızı ile öğrencilerin dinleme hızı arasındaki farklılıktır. Çoğu öğretmen dk‘da yaklaşık 100-200 kelime kullanarak konuşmaktadır.
* Öğrenciler, bütün dikkatleri ile dk.’da 50 veya 100 kelime dinleyebilmektedir. Öğrenciler dinlerken daha çok düşünmektedirler.
* Yapılan araştırmalar göstermektedir ki,
* Öğrenciler ilk on dk’da dikkatlerini %70 oranında toplayabildikleri halde bu oran son on dk’da %20’ye düşmektedir.

Sonuç olarak
* Anlatılan konu ne kadar ilgi çekici olursa olsun,
* Öğrenciler ne kadar dikkatli dinlerlerse dinlesinler ve
* Öğretmen bilgiyi ne kadar sıralı ve yavaş anlatırsa anlatsın
* Dinleyerek öğrenme sınırlı kalmaktadır.

Aktif Öğrenmenin gerçekleşemediği anlatım yönteminin sürekli olarak kullanılmasının ortaya çıkardığı sorunlar.
* Öğrencilerin dikkati her geçen dakika azalmaktadır.
* Sadece dinleyerek öğrenen öğrencilere hitap etmektedir.
* Ezbere öğrenmeyi desteklemektedir.
* Bütün öğrencilerin aynı bilgiye ihtiyaç duyduğu ve hepsinin aynı hızda öğrendiği varsayımına dayanmaktadır.
* Öğrencilerin hoşuna gitmemektedir.

Anlatıma görsel unsurların eklenmesi, akılda kalıcılığı %14’ten %38’e yükseltmektedir.Resim kullanılarak yapılan anlatım sadece kelimeler kullanılarak yapılan anlatımdan üç kat daha fazla etkilidir. Hem görsel, hem işitsel unsurlar birlikte kullanılırsa daha çok öğrencinin öğrenmesine yardımcı olunacaktır.

BEYİN NASIL ÇALIŞIR?

Beynimiz aşağıdaki soruları sorarak gelen bilgiyi sorgular:
Bu bilgiyi daha önce duydun mu? Veya gördün mü?
Bu bilgi nereye uyar? Bununla ne yapabilirim?
Bu bilginin dün, geçen ay veya yıl duyduğum düşünce ile aynı olduğunu farz edebilir miyim?

Beyin sadece bilgiyi almaz onu işler.
Bir bakıma bilgisayar gibi çalışır.
Bilgisayarın girilen verileri daha sonra kullanabilmesi için onları saklaması yani kaydetmesi gerekir.
Beynimizin hafızaya kaydetmesi için yeni bilgiyi test etmesi, özetlemesi veya başkalarına açıklaması gerekir.
Öğrenme pasif olduğunda beynimiz yeni bilgiyi kaydedemez.

Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler.

1- Bilgiyi kendi kelimeleriyle yeniden ifadelendirmek.
2- Örneklendirmek
3- Çeşitli biçimlerinin ve durumlarının neler olduğunu ayırt etmek.
4- Bilgi ile diğer faktörler ve fikirler arasında bağlantı kurmak.
5-Bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak.
6- Bazı sonuçlarını önceden görmek.
7- Bilginin karşıtını veya tersini ifadelendirmek.

Öğrenmek bilgiyi bir bütün olarak yutmak değil, çiğnemektir.
Öğretmen öğrencilerinin yerine onların beyinlerinde bilgiyi işleyemez ama onların bu işi yapmalarını kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleyebilir. Örneğin;
Öğrencilere yeni bilgiyi birbirleri ile tartışma fırsatı vererek, yeni bilgi ile ilgili hem kendisine hem de diğer öğrencilere soru sorma yolunu açarak, uygulatarak ve bir başkasına öğretme fırsatı yaratarak öğrenmeye rehberlik yapabilir.

Öğrenme kısa süreli bir olay değildir. Bir zaman dilimi içerisinde aşamalarla gerçekleşir. Bu süreçte tekrar yetmez.
Örneğin; Matematik gibi soyut konuların öğrenilmesinde somut araçları kullanmak ve günlük yaşamla bağlantılı örnekler vermek gerekir.
Öğrenme, öğrencinin kendi öğrenmesinde başrolü oynaması ile gerçekleşir.
Öğrenme aktif olduğunda öğrenci bir şeyler, ister bir problemi çözmek için bilgiler ister, bir işi yapabilmek için yol bulmaya çalışır.
Kısaca öğrenci; arar, sorar, sorgular.

DİKKAT!!!
Çoğu insan özellikle de çocuklar, iki farklı kaynaktan gelen duyumsal girdileri aynı anda işleyemezler.
ÇÖZÜM
Öğretmen, öğrencileri tahtadaki işlemi defterlerine geçirinceye kadar bekleyecek ondan sonra ikinci talimatı verecektir.

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK
* Düşünmeyi bilmek, iyi bir eğitimin öğrencilere kazandırdığı bir beceri olmalıdır.
* Düşünme becerimiz, yeni bilgiyi ne kadar iyi alabilmemiz ve işleyebilmemiz üzerinde etkilidir.
* Bunun için sorgulama ve düşünmeyi sağlamak için zamanın bir bölümünü kullanmak gerekir.
* Özellikle zor öğrenen öğrencilerin bu zamana daha fazla ihtiyacı vardır.

NASIL?
Düşünme üzerinde kendi düşüncenizi gözden geçirin. “Zeki çocuklar otomatik olarak daha iyi düşünür” fikrini benimsemeyin Çünkü, zeki çocuklar çabuk cevap verebildikleri için düşünme alışkanlığı geliştiremezler. Ayrıca, nasıl okunacağını bilmek, matematik kuramlarını ezberlemek gibi akademik beceriler düşünme becerisi ile aynı şey değildir.

Erken Başlayın:Düşünmeyi öğrenmek ve hayal gücünü genişletmek mümkün olduğunca erken hatta okul öncesi döneme kadar inen bir yaşta başlamalıdır.
Öğrencilere düşünecekleri bir şeyler verin. Öğrencileri sanat ile tanıştırın, onları müzelere ve konserlere götürün. Onları gördükleri ve duydukları şeyler hakkında düşünmeye teşvik edin. Onlara çok sayıda “Eğer.......olsa ne olurdu?,...........ya.........ise” gibi sorular sorarak düşündürün.

Şaka yapın. Şakalar, kelime oyunları ve nükteler, kelimelerin ve durumların farklı perspektiflerden değerlendirilmesi olduğu için düşünmeyi sağlar.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: Aktif Öğrenme , öğrenme teknikleri , öğretme yöntemleri , öğretme nedir , öğretme oyunları , öğretme stratejileri , kuramları , öğretme modelleri , oyunları , eğitim teknikleri , Açık uçlu problemleri çözme , HAYAL GÜCÜNÜ GENİŞLETMEK , sunum , ppt , slayt

--> EĞİTİM - ÖĞRETİM GENEL SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Aktif Öğrenme Adlı Sunumu İndir

Eğitim - Öğretim Genel Sunumlar


EĞİTİM - ÖĞRETİM GENEL KONULU SUNUMLAR

Aktif Öğrenme


Okuma Alışkanlığı, Kitap Okumanın Önemi


Sınavlarda Nelere Dikkat Etmeliyiz

İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi slayt

İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi

Sunudan kısa bir kesit;

İŞ ARAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ
* KİŞİNİN KENDİ ÖZELLİKLERİNİ TANIMASI
* İŞVEREN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN TANIMLANMASI
* DEĞERLENDİRME
* SUNUŞ

BAZI BEKLENTİ KAYNAKLARI
* KAZANÇ
* SOSYAL GÜVENCE
* ÇALIŞMA ORTAMI
* ÇALIŞMA KOŞULLARI
* SOSYAL İMKANLAR
* YATKINLIK

BAZI BECERİLERE ÖRNEKLER
SÖZLÜ YAZILI İFADE GÜCÜNE SAHİP OLMA
OLAYLAR VE İLKELER ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME
BİR İŞİ PLANLAYABİLME UYGULAMAYA KOYABİLME
OLAYLARI DERİNLİĞİNE ARAŞTIRABİLME
ÇABUK VE DOĞRU KARAR VEREBİLME
SAYI VE SEMBOLLERLE AKIL YÜRÜTEBİLME
RİSK ALABİLME
BAŞKALARININ DUYGULARINI ANLAYABİLME
BAŞKALARINI ETKİLEME VE YÖNETEBİLME
AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞİ YAPABİLME
HIZLI OKUYABİLME
BAŞKALARINI İKNA EDEBİLME
ÖZET YAPABİLME
GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞABİLME
BİRÇOK AYRINTIYI AYNI ANDA ALGILAYABİLME
BAŞKALARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLME
ÇATIŞMALARI YATIŞTIRABİLME
SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEBİLME
YABANCI DİL KONUŞABİLME VE OKUYABİLME
BİLGİSAYAR KULLANABİLME
YÖNERGELERİ VE TALİMATLARI ANLAYIP UYGULAYABİLME
AYRINTILARI ALGILAYABİLME
EL VE GÖZÜ EŞGÜDÜMLE KULLANABİLME
EL VE PARMAKLARI USTALIKLA KULLANABİLME
ŞEKİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÖREBİLME
EKİP HALİNDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞABİLME
DİKKATİNİ YOĞUNLAŞTIRABİLME
ÇABUK VE DOĞRU KARAR VEREBİLME
MEKANİK PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLME
YAPILACAK İŞİ ZİHİNDE CANLANDIRABİLME
BAŞKALARIYLA İYİ İLETİŞİM KURABİLME
BİR BÜTÜN PARÇALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÖREBİLME
???

İŞVERENİN SİZDEN BEKLEDİKLERİ
İŞİNİN EHLİ OLMA
İLERİ GÖRÜŞLÜ OLMA
KURALLARA UYMA
YARATICI OLMA
DÜRÜSTLÜK VE SADAKAT
İŞİNE ÖZEN GÖSTERME
İNSANLARI YÖNLENDİREBİLME
VERİLEN ÜCRETE KANAAT EDEBİLME
ZAMANINDA VE DOĞRU KARAR VEREBİLME
İLETİŞİM BECERİLERİNE SAHİP – EKİP ÇALIŞMASINA UYGUN OLMAK

İŞ OLANAKLARI HAKKINDA (İŞ İÇİN) BAŞVURULABİLECEK KAYNAKLAR
TÜRKİYE İŞ KURUMU
GAZETE, DERGİ, İNTERNET İLANLARI
MESLEK ODALARI VE DERNEKLER
İŞLETME ZİYARETLERİ
ÖĞRETMENLER, EĞİTİMCİLER
http://emezun.meb.gov.tr
AĞ OLUŞTURMAK

İş Başvuru (Talep) Formunda Bulunabilecek Bilgiler
ETKİLİ BİR ÖZGEÇMİŞ İÇİNDE NELER OLMALIDIR?

KİMLİK BİLGİLERİ
KARİYER HEDEFİ
DENEYİM
EĞİTİM
BECERİ VE NİTELİKLER
DİĞER BİLGİLER
REFERANSLAR

ÖZGEÇMİŞLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
KISA AÇIK VE SADE OLMALI
YETENEK VE BAŞARILARINIZI ÖN PLANA ÇIKARMALI
TUTARLI VE DÜRÜST OLUNMALI
YAZIM KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ
TİTİZ OLUNMALI

SONUÇ OLARAK !
İMLA HATASI BOL,
MANTIK SIRASINDAN YOKSUN,
GEREKSİZ LAF KALABALIĞI İÇEREN,
SÜSLÜ, GÖSTERİŞLİ,
HAYAT HİKAYESİNE BENZEYEN,
ÜÇ YADA DAHA FAZLA SAYFADAN OLUŞAN,
KÖTÜ ORGANİZE EDİLMİŞ,
OKUNMAYACAK KADAR KÖTÜ YAZILMIŞ,
KÖTÜ KOPYA EDİLMİŞ,
BEYAZ VE KREM RENGİNDEN BAŞKA RENKLİ KAĞITLARIN ÜZERİNE YAZILMIŞ OLAN
ÖZGEÇMİŞLER ATILMAYA MAHKUMDUR.

TAVSİYE EDİLMEYEN ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ!!!
(Tavsiye edilmeyen)
ÖZGEÇMİŞ
1962 doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Ankara’da tamamladım. 1978-82 öğretim dönemlerinde G.Ü Basın –Yayın Y.O Radyo-TV bölümünden iyi derece ile mezun oldum. Aynı dönemde Stajyer olarak girdiğim Aka Ajansta 4 ay muhabir olarak çalıştım. Daha sonra 1983-87 yılları arasında İzmir / Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar bölümüne girerek, Sahne ve Görüntü sanatları Sinema-televizyon ve Fotoğrafçılık ana sanat dalını iyi derece ile bitirdim. Evliyim, az düzeyde İngilizce biliyorum.
NURAN XXX
(imza)ALİ İHSAN xx
0(312) 431 xx xx
Mimarlar Sokak 20/xx
Sıhhiye/Ankara


HEDEF Satın Alma Müdürü

İŞ DENEYİMİ ÖZGxx İNŞAAT SAN. ve TİC. AŞ (2001- )
(Satın Alma Müdürü)
7 kişilik bir kadro ile firmanın materyal ve ekipman satın alması çalışmaları
2000’de 25 000 000 Dolar tutarında yurt içi ve yurt dışı satın alma işleri

KOÇxx İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. (1998-2001)
(Satın Alma Şefi)
Üç yıl içinde 5 kişilik bir kadro ile 40 milyon dolar tutarında yurt içi ve yurt dışı satın alma işleri

EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME (1997)
Atatürk Anadolu Lisesi (1993)
Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi (lise ve üniversite)

NİTELİKLER Grubu yönlendirme becerisi
Çabuk ve doğru karar verebilme becerisi
İyi düzeyde bilgisayar bilgisi

DİĞER BİLGİLER Marmara Üniversitesi, işletme kulübü üyesi
Amatör masa tenisi ve basketbol oyuncusu

REFERANSLAR İstendiği takdirde verilecektir.

TANITIM KARTI
TANITIM KARTI BİR CEBE SIĞACAK KADAR KÜÇÜK, GEREKLİ BİLGİLERİ İÇERECEK KADAR BÜYÜK OLMALIDIR. AŞAĞIDAKİ TANITIM BİLGİLERİNİN YER ALDIĞI BİR KART, 6X10 CM BOYUTLARINDA, BEYAZ YA DA AÇIK RENK BİR KARTONA, DÜZENLENEBİLİR.

TANITIM KARTINDA YER VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER
AD-SOYAD
ADRES
TELEFON NUMARALARI
İSTENİLEN İŞİN TÜRÜ
EĞİTİM DÜZEYİ
BECERİLER
DENEYİM
BELLİ
BAŞLI NİTELİKLER
İŞTEN TEMEL BEKLENTİLERİ

TANITIM KARTI ÖRNEĞİ
ÖNYÜZÜ:
ATA ÖZTEKİN
Hanımeli sok. No.16/8 Etlik / ANKARA
Tel: 356 25 11 – 342 57 91
Cep Tel: 0 542 865 35 46
İstenen iş : Satış / pazarlama
Eğitim düzeyi : Lise mezunu
Deneyim : 6 yıllık başarılı iş deneyimi
İş ile ilgili nitelikler : Gece çalışabilme, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilme, işbirliği yapabilme

ARKAYÜZÜ:
Beceriler : Satılacak malın niteliklerini öğrenme,malı satın alabilecek kişileri tahmin edebilme , müşteriye malı beğendirebilme. Bu konuda 6 yıllık başarılı iş deneyimi
İşten temel beklentiler: Ankara dışında görevlendirilmeme.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE İŞVEREN TARAFINDAN BEĞENİLMEYEN DAVRANIŞLAR
Görüşmeye geç kalma
Bakımsız ya da aşırı süslü olma (hem sade hemde şık bir kıyafetle gidin)
İzin verilmeden oturma ve konuşma
Bacak bacak üstüne atmak
Sigara içme, sakız çiğneme
Kolları kavuşturup büzülerek oturma
Konuşurken yere ve tavana bakma
Kısık sesle bulanık ve karışık konuşma
Bozuk diksiyon
Hedef ve plan sunamama
İlgisiz ve isteksiz bir tavırla konuşma
Dengeli, sakin ve huzurlu olmama
Para konusu üzerinde fazlaca durma
Kötü bir okul geçmişi gösterme
Soruları anlamada güçlük çekme
İşe alt düzeyden başlamaya yanaşma
Kaçamak yanıt verme
Önceki işverenleri kötüleme
Coşkusuz ve donuk olma
Gevşek ve kuşkucu bir tavırla tokalaşma
Bilgi ve deneyiminden emin olmama
Mutsuz bir evliliği olduğunu belirtme
Kararlarında başkalarına bağımlı olma
Ana ve babasıyla çatışmalarını gündeme getirme
Firma hakkında bilgisiz olmak
İşle ilgili görevleri çok bulduğunu belirtme
Katı ve önyargılı olma
Eleştiriye açık olmama
İş hakkında hiç soru sormama
Aykırı fikirleri ısrarla savunma
Sadece fikir edinmek için görüşmeye geldiği izlenimi verme
Kısa bir süre için çalışmak istediğini belirtme
Boş zamanlarını TV seyrederek geçirdiğini ifade etme

GÖRÜŞME ESNASINDA İŞVERENİN SORACAĞI SORULARA HAZIRLIKLI OLUN
NASIL BİR İŞ İSTİYORSUNUZ?
NEDEN BURADA ÇALIŞMAK İSTİYORSUNUZ?
BİRAZ KENDİNİZDEN BAHSEDİN
GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİZ NELERDİR?
SİZİ NEDEN İŞE ALMALIYIM................. ?
SİZİ NEDEN TERCİH ETMELİYİM?
HERHANGİ BİR AĞIR HASTALIK VE SAKATLIK GEÇİRDİNİZ Mİ?
BURADA NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
SON İŞİNİZDEN NASIL AYRILDINIZ?
SİZİ KİMLERE SORALIM?
MESLEKİ GELECEĞİNİZ HAKKINDA UMUT VE PLANLARINIZDAN BAHSEDERMİSİNİZ?
EĞİTİMİNİZ ESNASINDA DERS DIŞI ETKİNLİKLERE KATILDINIZ MI?
ŞÖYLE BİR DURUMDA KALSAYDINIZ NELER YAPARDINIZ?

GÖRÜŞME ESNASINDA İŞ VERENE SORULABİLECEK SORULAR
* İşletmenizde Başarılı olabilmek için gereken özellikler Nelerdir?
* İşletmenizin Çalışanlara Sunduğu İmkanlar Hakkında bilgi Verir misiniz? (İş verenin ne gibi soruna karşın servis ,kamp lokal gibi sosyal imkanlar belirtilebilir)
* Sizce İşletmenizde Çalışmanın En zorlayıcı Tarafı Nedir?
* İşletmenizde İlerleme ve Yükselme Olanakları nasıldır?

İLK İŞİNİZDE DİKKATLİ OLUN
İşe kabul edildiğinizde, profesyonelce davranmaya özen gösterin. İşlerin son teslim tarihine uygun, işe zamanında gidin, mümkün olduğunca az izin kullanmaya özen gösterin.

İşyerinize uygun giyinin. Bunun için işe kabul edildikten sonra insan kaynaklarına uğrayın ve şirketin giyim ve genel politikalarını mutlaka öğrenin.

Önemsiz angaryalar bile olsa, deneyimsiz olduğunuzu unutmayın ve küçümsenme- den verilen her görevi başarıyla tamamlayın.

Öğrenci kimliğinizden sıyrılmaya çalışın. Profesyonellik yolunda bir adım attığınızı unutmayın.

Mümkün olduğunca çok kişi tanımaya çalışın. İlerisi için yatırım yapın.

Eleştirilmeye açık olun. Gurur meselesi yapmayın. Neden eleştirildiğinizi tam olarak anlamadıysanız, eleştiren kişiye sormaktan çekinmeyin.

Hata yapmaktan korkmayın. Hatalar en iyi öğrenme yoludur. (Bazı Yanlışlar Zaferin Taksitleridir JACOB A: RIIS)

İşin zorlukları konusunda hemen pes etmeyin. Altı ay yada bir yıl deneyin. Bu süre sonunda size uygun olmadığını düşünüyorsanız yeni arayışlara girin. (İnsan Yenilince Tükenmez, pes edilince tükenir Richard Nixon)

İşe girdikten sonra eğitiminizi tamamladığınızı düşünüp kişisel gelişmenize ara vermeyin.

Kendinize sürekli “ben neredeyim, beş yıl sonra nerede olmak istiyorum, amacıma ulaşmak için doğrun yolda mıyım?” sorularını sorun.

İŞ HAYATINDA BAŞARILI OLMANIN 10 SIRRI
1. Karar vermesini bilmek, duygusallıktan kaçınmak ve sorumluluk üstlenmek.
2. Çalışılan iş yerine “buradan emekliye ayrılacağım” gözüyle bakmamak ve özellikle 25-35 yaş gurubunda bulunanların şanslarını başka bir işyerinde de denemeleri.
3. Kişinin çalıştığı yerde yeteneklerinin tümünü göstermesi, sadece kendisine verilen görevle yetinmemek istediğini iş verene hissettirmesi.
4. Kişinin mesleği ile ilgili bilgilerini sadece iş yerindeki görevi ile sınırlandırmaması,
o an gerekli görülmemesi durumda bile mesleki bilgilerini artırmaya çalışması.
5. İş yerindeki amirlere ”kendisini göstermesi” ve başka iş yerlerinde aynı mesleği icra
edenlerle ilişkilerde bulunması.
6. Uzun vadeli düşünmeyi öğrenmek. İş hayatında verilecek bir kararda bugün ve yarının değil en az iki gün sonrasının düşünülmesi.
7. Çalışanın en fazla iki sayfalık bir özgeçmişini mutlaka sürekli çekmecesinde bulundurması
ve iş yerindeki başarılarını bu öz geçmişe eklemesi.
8. Sosyal ilişkilere gereken önemin verilmesi. Çalışanların dostlarıyla sık sık bir araya gelmeleri ve çağrıldıkları davetleri geri çevirmemeleri.
9. Çalışanın kendisine uyum sağlayabileceği bir işveren seçmesi.
10. Hangi iş olursa olsun yarım bırakılmadan ve zevkle yapılması.

TÜRKİYE İŞ KURUMUNA KAYIT ŞARTLARI
İş arayanlar, Kurum ünitelerine şahsen başvurarak kayıt yaptırabilirler.

KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Fotoğraflı Resimli Kimlik Belgesi (15 yaşından büyükler için)
Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği
Varsa mesleğini kanıtlayıcı belge aslı veya onaylı örneği (bonservis, ehliyet vs.)
Özelleştirme nedeniyle işini kaybedenler ile İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki işsizler için “İşten Ayrılma Bildirgesi”

KAYIT ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak
14 yaşını doldurmuş olmak
Kayıt esnasında fiili olarak askerlik görevinde bulunmamak

Özürlüler olarak kayıt yaptıracaklar için ayrıca;
Varsa özürlü kimlik kartı
Sağlık kurulu raporu
4 adet fotoğraf

Eski hükümlü olarak kayıt yatıracaklar için ayrıca;
Cumhuriyet savcılığı tarafından alınmış eski hükümlü belgesi veya Cumhuriyet savcılıklarınca Tastik edilen “Tahliye Edilen Hükümlüye Ait Durum Bildirge Formu.”

Terörden etkilenenler olarak kayıt yaptıracaklar için ayrıca;
Terörden etkilendiğine ait “durum belgesi” ve “İş istek formu

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: iş görüşmesine nasıl gitmeliyim , iş görüşmesinde nelere dikkat etmeliyim , iş görüşmesinde sorulacak sorular , iş görüşmesinde kıyafet , iş görüşmeyinde ne gitmeliyim , İŞ GÖRÜŞMESİ ESNASINDA İŞ VERENE SORULABİLECEK SORULAR , sunum , ppt , slayt

--> İŞ HAYATI SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi Adlı Sunumu İndir

Çalışma Hayatı (İş Hayatı) Konulu Sunumlar


ÇALIŞMA (İŞ) HAYATI KONULU SUNUMLAR

İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi

Zaman Yönetimi

22 Kasım 2010 Pazartesi

Kurtuluş Savaşı ve Cepheleri

Kurtuluş Savaşı Sunum

Sunudan kısa bir kesit;

Güney Cephesi:
Açılış sebebi: Fransızların Ermenilerle birlik olup, Antep, Urfa, Maraş’a saldırmaları
Karşı koyanlar: Kuva-yı Milliye

Sonucu: *Fransızlar, önce Maraş ve Urfa’dan, daha sonra Antep’ten çekildiler.
* TBMM, Antep’e “Gazilik” ünvanını verdi.
* Fransızlarla Ankara antlaşması yapıldı.( 20 Ekim 1921)

ANKARA ANTLAŞMASI
* Hatay dışta kalmak üzere bugünkü Suriye sınırımız çizildi.

Batı Cephesi:
Açılış sebebi: Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgalinden sonra Batı Anadolu’da ilerlemeye başlamaları
Komutanı: İsmet Paşa ve Atatürk
Önemi: Kurtuluş Savaşı süresince Türk ulusunun kaderiyle ilgili en büyük savaşlar bu cephede yapılmıştır.
Bu cephede yapılan savaşlar:
* 1.İnönü Savaşı ( Ocak 1921)
* 2.İnönü Savaşı (Nisan 1921)
* Sakarya Meydan Savaşı(Eylül 1921)
* Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Savaşı (Ağustos 1922)

1.İNÖNÜ SAVAŞI
Kimler arasında: Yunanlılar-Türkler
Sebebi: Yunanlıların köyleri yakıp, Eskişehir’in batısındaki İnönü’ye kadar dayanması
Komutanı: İsmet İnönü
Sonuç: Yunan saldırıları başarıyla püskürtüldü.
Önemi: Bu zafer Türk ulusunun kendisine ve ordusuna güvenini artırdı. TBMM güç kazandı.

MOSKOVA ANTLAŞMASI
Yapılış Sebebi: Sovyetler Birliğinin, 1.İnönü Zaferinden sonra TBMM ile iyi ilişkiler kurma gereği duyması.
Tarih: 16 Mart 1921
Sonuç: 1) Sovyetler Birliği ile doğu sınırımız çizildi
2) Sovyetler Birliği yeni Türk devletini tanıdı.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: LONDRA KONFERANSI , İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI , SAKARYA MEYDAN SAVAŞI
, BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİ , sunum , ppt , slayt


--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Kurtuluş Savaşı Adlı Sunumu İndir

İlk Müslüman Türk Devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri Sunum

Sunudan kısa bir kesit;

Türklerin İslamiyeti Kabulü
Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Aşamaları:
* Türkler ilk defa Müslümanlarla Hz. Ömer zaamanında karşılaştı.
* Hz. Osman zamanında İran'ın fethinin tamamlanması ile Türklerle Müslümanlar komşu durumuna geldi.
* Emeviler Dönemi'nde İslam ordularının Maveraünnehir'i fethi bölgede bulunan Türk devletleri yüzünden başarılı olamadı.

Türklerin Müslüman Olma Nedenleri
1. Türkler'in doğuştan savaşçı olmaları ve her Türk erkeğinin asker sayılması İslamiyet'teki cihat anlayışı ile uyuşması
2. İslamiyet'in kendi dinleri ile olan benzerliği
3. Türklerin sosyal hayatındaki bir takım unsurların İslamiyet'te de olması.

Ekonomik Nedenler :
1. Türkler'in haraç ve cizye vergisinden kurtulmak istemeleri
2. Abbasi ordusunda ücretli askerlik yapmaları

Siyasi Nedenler :
1. Türkler'in Çinlilere karşı güçlü müttefik elde etmek istemeleri
2. Abbasilerin ılımlı politikaları

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ABDULLAH ŞAHİN - TARİH ÖĞRETMENİ - www.tarihogretmeni.org

Konuyla ilgili aramalar: Talas Savaşı , Talas Savaşının Sonuçları , KARAHANLILAR 840-1212 , BÜYÜK SELÇUKLULAR 1040-1157 , gazneliler , BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KÖKENİ , oğuz boyları , Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi , Alp Arslan Dönemi , Sultan Melikşah Dönemi , Sultan Sencer Dönemi , 1071 SONRASI ANADOLU BEYLİKLERİ , Danişmentliler , Saltuklular , Mengücekliler , Artuklular , Çaka Beyliği , Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Müslüman Türk Devletleri sunum , ppt , slayt

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

İlk Müslüman Türk Devletleri Adlı Sunumu İndir

Gazneliler

GAZNELİLER

Sunudan kısa bir kesit;

GAZNELİLER 963 -1187
* Doğu Afganistan da bulunan Gazne de kurulduğu için Gazneliler adını aldı. İlk kurucusu Alp Tegin dir. 963
* Daha sonra komutanlarından Sebük Tegin tahta geçmiş ve hanedanlık bunun soyundan devam etmiştir.

Gazneli Sultan Mahmut
Gazneliler Sebük Tigin zamanında güçlendiler.
Sebük Tigin’den sonra hükümdar olan Gazneli Mahmut ( Sultan Mahmut ) zamanında Gazneliler Devleti en güçlü dönemini yaşadı .
Sultan Mahmut Hindistan üzerine on yedi defa sefer yaptı. Sultan Mahmut’un Hindistan ile bu kadar çok ilgilenmesinin sebebi, İslam Dinini bu ülkeye yaymak ve bu ülkenin zenginliklerini ele geçirmekti

Sultan Mesut
* Sultan Mahmut’un ölümünden sonra Devletin başına Sultan Mesut geçti.
* Sultan Mesut zamanında Selçuklu-Gazneli mücadelesi artamaya başladı. İki Türk Devleti 1040 yılında Dandanakan savaşında karşı karşıya geldiler.
* Dandanakan savaşını Büyük Selçuklu Devleti kazandı. Bu savaşta yenilen Gazneliler bir daha kendilerini toparlayamadılar.

DEVLETİN YIKILIŞI
* 1187 yılında Gurlular tarafından yıkıldılar.
( Gurlular Afganistan’ın yerli halkıdır.)
* Gazneli Devleti kurulduğu bölgede Türklerin yoğunluğu fazla değildi. Bu devlette Türkler daha çok yönetim ve askeri alanda ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Halkın büyük bir bölümü Türk değildi. Bu durum devletin çabuk yıkılmasında önemli rol oynamıştır.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: gazneliler , sunum , ppt , slayt

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Gazneliler Adlı Sunumu İndir

Cumhuriyet

Cumhuriyet, Cumhuriyet'in Kuruluşu

Sunudan kısa bir kesit;

Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Eskiden devletimizin adı OSMANLI devletiydi.
Ülkeyi padişah ve vezirler yönetirdi.
Osmanlı devleti zamanın en güçlü devletiydi.
Ancak sonra zayıflamaya başladı.
Bu arada bir çok devletin katıldığı 1.Dünya savaşı çıktı.
Osmanlı devleti de Almanya’nın yanında bu savaşa katıldı.

Kurtuluş Savaşı
* Almanya ve yanında savaşa girdiğimiz diğer devletler yenilince OSMANLI devleti de savaştan çekilmek zorunda kaldı.
* Galip devletlerle MONDROS ateşkes antlaşması imzalandı.
* Bir süre sonra yurdumuza işgale başladılar.
* Önce sarayı işgal edip padişahı etkisiz hale getirdiler.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: Cumhuriyetin ilanından önceki devletimizin adı neydi ve yönetim şekli nasıldı? , Atatürk Samsun’a niçin çıktı? , 29 ekimde neden bayram yapıyoruz? , Cumhuriyetin bize kazandırdıkları , Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra ne gibi yenilikler yaptı?(Atatürk inkılapları) , sunum , ppt , slayt

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Cumhuriyet Adlı Sunumu İndir

Anadolu Beylikleri

ANADOLU BEYLİKLERİ

Sunudan kısa bir kesit;

* Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi.
* Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı
* Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı.
* Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler.
* Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler.

OSMANOĞULLARI(1299-1922)
* Anadolu Selçuklu hükümdarı, Kayı boyu'nu Ankara'nın yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Kayılar, batıya yönelerek Bizans'ın Söğüt ve Domaniç bölgelerini, Ertuğrul Gazi ile aldılar.
* 13. yüzyıl'da Anadolu, giderek artan ölçülerle Moğol egemenliğine girmeye başladı. 14. yüzyıl başlarında Anadolu’nun batı kısımlarında pek çok Türkmen beyliği ortaya çıktı.
* Bu beyliklerin en küçüğü, Eskişehir-Sakarya-Söğüt dolaylarındaki Osmanlı Beyliği idi.
* Osmanlı Beyliği, artık iyice zayıflamış olan Bizans İmparatorluğu ile karadan sınıra sahip tek Türkmen beyliği idi.
* Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu Eskişehir-Sakarya- Söğüt dolayları Anadolu’da biçim bakımından İlhanlılar'a bağlı olsa da, Moğol İlhanlı etkisinin uzanamayacağı kadar batıda yer alan bir bölgeydi.
* Bu yüzden Osmanlı Beyliği’nin toprakları, Moğol baskısından kaçan Oğuz aşiretleri, Anadolu Selçuklu asker, memur ve bilim adamı için bir sığınak yeri işlevini görüyordu.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ABDULLAH ŞAHİN - abdullahsahin1881@gmail.com - www.tarihogretmeni.org

Konuyla ilgili aramalar: anadolu'da kurulan ilk türk beylikleri , KARAMANOĞULLARI(1256-1487) , GERMİYANOĞULLARI(1299-1429) , KARESİOĞULLARI(1304-1360) , HAMİTOĞULLARI(1300-1423) , sunum , ppt , slayt , AYDINOĞULLARI(1358-1426) , MENTEŞEOĞULLARI(1261-1424) , CANDAROĞULLARI(1292-1461) , KADI BUHARETTİN DEVLETİ(1381-1398)

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Anadolu Beylikleri Adlı Sunumu İndir

Tarih Konulu Sunular


TARİH KONULU SUNUMLAR

2. Meşrutiyet ve 1909 Değişiklikleri


Anadolu Beylikleri


Coğrafi Keşifler


Cumhuriyet


Cumhuriyet Hazırlıkları ve Cumhuriyet


Gazneliler


İktisadi Alandaki İnkilaplar


İlk Müslüman Türk Devletleri


İslam Kültürü ve Uygarlığı


İslam Tarihi


Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi


Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi


Osmanlı'da Askeri Eğitimde Batılılaşma


Selçuklu Medreseleri


Sosyal Alandaki İnkilaplar ve Halkçılık


Tevhid-i Tedrisat Kanunu

21 Kasım 2010 Pazar

Faktöriyel ve Permütasyon

Faktöriyel ve Permütasyon Slayt

Sunudan kısa bir kesit;

FAKTÖRİYEL: 1’den n’ye kadar olan (veya n’den geriye doğru 1’e kadar) olan doğal sayıların çarpımı n! Biçiminde gösterilir.

n faktöriyel diye okunur.
n! =1.2.3.4. … . (n-2).(n-1).n
n! =n.(n-1).(n-2). … . 4.3.2.1

Örnek1: 1’den 6’ya kadar olan doğal sayıları çarpalım.
çözüm:
1.2.3.4.5.6 bu çarpımı kısaca ,
1.2.3.4.5.6=6! Şeklinde yazar ve 6 faktöriyel diye okuruz.
1’den 6’ya kadar olan doğal sayıların çarpımı,
6!=6.5.4.3.2.1=720 olur.

Örnek2: 4 faktöriyelin kaça eşit olduğunu bulalım.
Çözüm:
4 faktöriyel,1’den 4’e kadar olan doğal sayıların çarpımıdır.
4!=1.2.3.4
=4.3.2.1
=24 olur.

UYARI!!!
0! =1 OLARAK KABUL EDİLİR.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ŞUHEDA GONCAGÜL ÇITAK - 7/F 118

Konuyla ilgili aramalar: faktöriyel ve permütasyon slideshow

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Faktöriyel ve Permütasyon Adlı Sunumu İndir

Kareköklü Sayılar, Köklü İfadeler

Köklü Sayılar, Köklü İfadeler Sunum

Sunudan kısa bir kesit;

Köklü sayılar ve kurallarının örneklerle anlatıldığı güzel hazırlanmış bir sunum.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: kare köklü sayılar slayt şov

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Köklü Sayılar Adlı Sunumu İndir

EKOK - EBOB

EKOK - EBOB

Sunudan kısa bir kesit;

DÜŞÜNELİM?
Bir marketin açılışında her beşinci müşteriye tavuk kuponu ve her yedinci müşteriye ise dondurma kuponu hediye edilmektedir. Marketin açılışına 210 müşteri geldiğine göre, kaçıncı müşteriler hem tavuk kuponu hem de dondurma kuponu alırlar?

TABLOYU İNCELEYELİM:
9 ve katları sarı, 15 ve katları mavi ile boyanırsa; tabloda görüldüğü gibi 45 ve 90 hem mavi hem de sarı ile boyandığından yeşil rengi alır. EKOK=45

NE ANLAMALIYIZ?
En küçük ortak kat ifadesi EKOK olarak kısaltılır.
En büyük ortak bölen ifadesi EBOB olarak kısaltılır.
Ortak bölenleri sadece 1 olan iki sayı aralarında asal sayılar olarak adlandırılır.
Aralarında asal iki sayının EKOK u daima bu sayıların çarpımıdır.
İki sayının EKOK u ile EBOB u çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir.
Problemlerde temelde aranan verilenlerden küçükse EBOB, verilenlerden büyükse EKOK bulunmalıdır.

ARALARINDA ASAL SAYILAR
* 1' den başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara, aralarında asal sayılar adı verilir. Birden fazla sayının aralarında asal olması için, bu sayıların asal sayı olması gerekmez.  Asal sayılar, kesinlikle aralarında asal sayılardır.
* Aralarında Asal Sayılar: Sınıfı iki gruba ayır.Bir grubun söyleyeceği asal olmayan sayıyla aralarında asal olacak sayı söylemelerini iste. (4-9;25-12;18-25;9-25 doğru, 24-32;12-21 yanlış)
* Aralarında asal sayıların e.b.o.b’ u 1 dir.
* Aralarında asal sayıların e.k.o.k ‘ u sayıların çarpımıdır.
* Biri diğerinin katı olan sayıların EKOK u büyük olan sayıdır.
* Biri diğerinin katı olan sayıların EBOB u küçük olan sayıdır.
* İki doğal sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir.


>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: EKOK EBOB sunum

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

EKOK - EBOB adlı Sunumu İndir

Matematik Problemleri

Matematik Problemleri

Sunudan kısa bir kesit;

ALIŞ VERİŞ PROBLEMLERİ:
Bu problemlerde kar, zarar,alış fiyatı ve satış fiyatı gibi sözcükler kullanırız. Örnek: Bir satıcı, 5 balonu 1 YTL’ye sattığını ve bu satıştan 15 YKr kazandığını söylemiştir. Bir balonun satış fiyatı, alış fiyatı ve kârı kaç YKr’tur.

Verilen:
5 balon : 1 YTL (satış fiyatı)
5 balon : 15 Ykr (kar)

İstenen:
1 balon için satış fiyatı,alış fiyatı ve kâr?

Çözüm :
1 YTL= 100 YKr olduğuna göre, 100 / 5 = 20 YKr ( 1 balonun satış fiyatı)
5 balondan 15 YKr kâr ediyorsa:
15 / 5 = 3 YKr ( 1 balonun kârı)
1 balon ……… 20 – 3 = 17 YKr
satış kâr alış fiyatı

GRUPLAMAYLA ÇÖZÜLEN PROBLEMLER :
Örnek : 3 tanesi 9 YTL’ ye alınan defterlerin 42 tanesi kaç YTL’ ye alınır ?
1. Yol : Bire indirgeyerek çözebiliriz.
9 YTL / 3 = 3 YTL ( bir tane defter)
42 X 3 = 126 YTL.
2. YOL : Gruplamayla çözebiliriz.
42 / 3 = 14 tane grup var.
Her grup 9 YTL olduğu için :
9 X 14 = 126 YTL

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: ORTALAMA PROBLEMLERİ , TERS İŞLEM PROBLEMLERİ , Kat Problemleri , PAYLAŞTIRMA PROBLEMLERİ , FAZLALIK (FARK) PROBLEMLERİ , “ARASINDA” ve “…E KADAR”PROBLEMLERİ , ARA- AĞAÇ PROBLEMLERİ , YAŞ PROBLEMLERİ , HIZ PROBLEMLERİ , sunum

--> MATEMATİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Matematik Problemleri Sunumu İndir