Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi SLAYT

Sunudan kısa bir kesit;

Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri
* Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur.
* Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır.
* Türk Devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır.
* Kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen Türk Devleti'dir.
* Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I. Ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir.
* Şeriat hukuku ile yönetildiğinden Teokratik, mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından Monarşik devlet yapısı görülür.
* Fetih temeline dayandığından askeri, etnik yapı çeşitli olduğundan çok uluslu bri imparatorluktur.
* Fetih politikası, dinsel (cihat) ve ekonomik (ganimet) amaçlı olmuştur.

Osmanlıların Kökeni
* 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Moğol hakimiyeti başladı.
* Bu tarihten önce Kayı Boyu, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu'ya gelmişti.
* Kayı Boyu Anadolu'ya ilk geldiğinde başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı.
* Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından Kayı Boyu'na Söğüt ve Domaniç kışlak olarak verildi.

Osmanlı Devletinin Kuruluşu Sırasında Anadolu ve Çevresi
* Kayı boyu Söğüte geldiğinde Anadolu'da Beylikler dönemi başlamıştı.
* Anadolu Selçuklu Devleti henüz yıkılmamış fakat İlhanlı Devleti'nin egemenliği altına girmişti.
* IV. Haçlı seferi sırasında İstanbul'dan kaçan Rumlar Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon Rum Devleti'ni kurmuştu.
* Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi Bizans hakimiyetindeydi.
* Moğol istilası nedeniyle Anadolu'ya Türkmen akını başlamıştı.
* Türkmen göçleri sonunda Anadolu'daki Hristiyan nüfus azaldı, Hristiyanlar şehirlere yerleşti.
* Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de Rumlar, Kayseri ve Sivas'ta Moğollar, Çukurova ve Doğu Anadolu'da Ermeniler yaşamaktaydı.
* Anadolu'nun Kuzey Doğu'sunda Altınordu Devleti hüküm sürmekteydi.
* Doğu Anadolu ve İran Bölgesi'nde İlhanlılar bulunmaktaydı.
* Trakya Bölgesi ve Marmara'nın güneyi ile Batı Anadolu'da Bizans egemendi.
* Yakın Doğu'da en önemli siyasi güç Memlük Devleti idi.
* Balkanlar'da derebeylik rejimi ile yönetilen, Sırp Krallığı, Bulgar Krallığı, Arnavut Beyliği, * Macar Krallığı, Eflak ve Boğdan Beylikleri, Mora Despotluğu, Bosna ve Hersek Beylikleri, Erdel Beyliği bulunmaktaydı.

Osmanlı Devleti'nin Büyüme Nedenleri:
* İslam dini ve İslam dininin öngördüğü cihat inancı.
* Türkmen desteğinin alınması ve beyliklerle iyi geçinilmesi.
* Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi yani düzenli iskan politikası
* Balkanlardaki düzensiz siyasi birlik ve Bizans'taki taht kavgaları.
* Yetenekli ve deneyimli yöneticilerin iş başına geçmesi.
* Merkezi otoritenin güçlü olması.
* Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dinsel hoşgörünün olması.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: Osman Bey Dönemi (1299-1326) , OSMANLI KURULUŞ YILLARI BEYLİKLER DÖNEMİ , Orhan Bey Dönemi (1326-1362) , I. Murat Dönemi (1362-1389) , I. Bayezit (Yıldırım) Dönemi (1389-1402) , I. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413-1421) , II. Murat Dönemi (1421-1444/1446-1451) , FATİH SULTAN MEHMET HAN DÖNEMİ , Fatih Kanunnamesi , II. Bayezit Dönemi (1481-1512) , Cem Sultan Olayı , I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512-1520) , I. Süleyman (Kanuni) Dönemi (1520-1566) , Preveze Deniz Savaşı , Hint Seferleri , Sokullu Mehmet Paşa'nın Projeleri , Rodos'un Fethi (1522) , İran Seferleri (1533-1555) ve Amasya Antlaşması Nedenleri , Fransa'ya Kapitülasyonların Verilmesinin Siyasal Nedenleri , Macaristan Seferi , 1533 (İSTANBUL) ANTLAŞMASI , Avusturya ile imzalanan ilk antlaşma olan İstanbul Antlaşması’na göre Ferdinand: , Almanya Seferi (1533) , I. Viyana Kuşatması (1529) , Belgrat'ın Fethi (1522) ve Mohaç Meydan Savaşı (1526) , Batıya Yapılan Seferler , I. Selim (Yavuz) Dönemin Genel Özelliği , Mısır Fethi'nin Sonuçları , Turnadağ Savaşı (1515) , Mısır Seferi , Çaldıran Savaşı (1514) , Osmanlı-İran İlişkileri , Osmanlı-Venedik İlişkileri , Osmanlı-Memluk İlişkileri , Cem Sultan Olayı , Kırım'ın Alınması'nın Sonuçları : , Otlukbeli Savaşı (1473 , İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Önemi , İstanbul'un Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi , İstanbul'un Fethi (1453) , İstanbul'un Fethinin Nedenleri:

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemi Adlı Sunumu İndir

1 yorum: