Sayfalar

18 Aralık 2010 Cumartesi

Coğrafi Konum

Coğrafi Konum ppt slayt

Sunudan kısa bir kesit;

Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. Matematik ve özel konum olmak üzere ikiye ayrılır.

A-Matematik Konum:
*Bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirlenen konumudur. Bu yapılırken Ekvator ve Greenwich esas alınır.
*Bir alanın matematik konumu belirlenirken uç noktalar esas alınır.

Paralel Daireleri:
*Ekvatora paralel olarak birer derece aralıkla çizilen çizgilerdir
**Ekvator: Kutuplara eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu çemberdir. Başlangıç paralelidir ve sıfır olarak numaralandırılmıştır. Dünya’yı kuzey ve güney olarak iki eşit parçaya böler.
*Çizgisel hızın en fazla, yer çekiminin en az olduğu gece-gündüz arasındaki süre farkının en az olduğu paraleldir.

Paralellerin özellikleri:
1-Başlangıç paraleli ekvatordur.
2-Paralel daireleri arasında 1ºlık açı vardır.
3–90 kuzeyde, 90 güneyde olmak üzere toplam 180 paralel dairesi vardır.
4-İki paralel arasındaki mesafe her yerde 111 km dir.
*Paralellerden yaralanarak kuzey-güney yönlü mesafeler hesaplana bilir. Çünkü birbirini takip eden iki paralel arası her yerde 111km dir.
Örnek: Türkiye’nin en güneyi ile ekvator arasında kaç kilometrelik mesafe vardır?
Türkiye’nin en güneyi 36 kuzeydir
36–0=36 36 x 111= 3996 km olur.
Örnek: Aralarında 4995 km bulunan ve aynı meridyen üzerinde olan iki noktadan biri ekvatordadır. KYK de bulunan diğer nokta hangi paraleldedir?
4995 / 111= 45 45–0=45 kuzey paraleli
5-En büyük paralel dairesi ekvatordur. Boyları kutuplara doğru kısalır. 90 kuzey ve 90 güney paralelleri birer noktadır.
6-Paraleller numaralandırılmıştır. Değerler kuzeye doğru artıyorsa KYK, güneye doğru artıyorsa verilen yer GYK dedir.
7-Aşılan paralel sayısı arttıkça iklim ve bitki çeşidi artar.

Enlem: Dünya’daki bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Derece, dakika, saniye cinsinden verilir.

Özel Enlemler:
1–23 27’ kuzey enlemi, Yengeç dönencesi
2–23 27’ güney enlemi, Oğlak dönencesi
*Güneş ışınlarının yatay düzleme dik geldiği son noktalardır. Yerleri eksen eğikliğine bağlı olarak belirlenmiştir.
3–66 33’ K enlemi Kuzey kutup dairesi
4–66 33’ G enlemi Güney kutup dairesi
*Bu enlemlerden itibaren gündüz ve gece uzunlukları 24 saati bulur.

Enlemin Etkileri:
1-Güneş ışınlarının yerle yaptığı açıya etki eder.
2-Sıcaklığa etki eder, kuşaklar oluşmuştur.
3-İklime etki eder. İklime bağlı olarak da;
a-Doğal bitki örtüsüne,
b-Toprak çeşidine,
c-Hayvan topluluklarına,
d-Yağış rejimine,
e-Akarsu rejimine,
f-Yetiştirilen tarım ürünlerine,
g-Kalıcı kar sınırına,
h-Orman örtüsü üst sınırına,
ı-Deniz suyunun sıcaklık ve tuzluluğuna,
i-Yerleşme, nüfus dağılımına ve yaşama biçimine etki eder.
4-Dünya’nın dönüş hızına etki eder. Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
5-Gece gündüz sürelerinin değişmesine yol açar. Gece-gündüz sürelerindeki değişme kutuplara gidildikçe artar.
6-Ekvatordan kutuplara gidildikçe Güneşin ufukta ulaşabileceği yükselti azalır.
*Kuzey-güney doğrultusunda her türlü olay yâda varlığın değişimi üzerinde enlemin etkisi vardır.

Meridyen yayları:
*Bir kutuptan diğer kutba uzanan yarım dairelere meridyen denir. Meridyenlerin başlangıç yeri olarak Londra’daki Greenwich gözlem evi esas alınmıştır.
*Başlangıç meridyenin yeri değiştirilebilir.
Meridyenlerin Özellikleri:
1-Başlangıç meridyeni Greenwich’tir.
2-Meridyenler kuzey-güney yönlü olarak uzanır.
3-Ekvator çemberinin 360º ‘ye bölünmesiyle 360 meridyen oluşmuştur. 180 doğu ve 180 batı meridyeni vardır.
4-Greenwich sıfırdır. Ayrıca 180 doğu ve 180 batı meridyeni aynı meridyendir.
5-Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.
6-Her meridyenin bir anti meridyeni vardır. Bu iki meridyen bir tam çemberi oluşturur.
0 ın karşıtı 180
20 B nın karşıtı 160 D
130 D nun karşıtı 50 B dır.
7-Ekvatorda birbirini takip eden iki meridyen arası 111km dir. Kutuplara gidildikçe bu mesafe azalır ve kutup noktalarında tüm meridyenler çakışır.
8-Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yerel saat aynıdır. Fakat 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri dışında güneş, farklı zamanlarda doğup, batar.
9-Birbirini izleyen iki meridyen arası her yerde 4 dakikadır.
**Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru azalmasına rağmen, 4 dakikalık zaman farkının sabit kalması, açısal hızın her yerde aynı olması ve çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıyla ilgilidir.
Boylam: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının derece, dakika ve saniye cinsinden değeridir.
Boylamın Etkileri:
1-Yerel saat farklarına yol açar.
2-Aynı boylamdaki bütün noktalarda yerel saat aynıdır.
3-Aynı boylamdaki tüm noktalarda 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı anda doğar ve batar.
4-Aynı boylamdaki noktalar güneş karşısında aynı anda geçtikleri için öğle vakti aynı anda yaşanır.

Öğle vakti: Bir yerde güneşin en fazla yükseldiği andır. Bu esnada saat tam 12 olarak kabul edilir. Bu esasa uyularak yapılan saat ayarına yerel saat denir.
*Her meridyenin bir yerel saati vardır. Yerel saat namaz vakitleri, sahur ve iftar vakitleri için kullanılmaktadır.
Ulusal saat: Bir ülkede zaman birliğini sağlamak için kullanılan saattir.
Türkiye’nin ulusal (ortak) saati, 30ºdoğu boylamındaki İzmit’e(2. Saat dilimi) ayarlıdır. Ancak yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Mart ayının sonundan itibaren 45 doğu meridyeni olan Iğdır’ın yerel saati ortak saat olarak alınır.

Uluslararası Saat: Uluslar arası ilişkilerin gelişmesi için kullanılan saat sistemidir. Bu saat sistemine göre Dünya 15ºlik aralıklarla 24 saat dilimine ayrılmıştır.
Her saat dilimi sonrakinden bir saat farklıdır. Greenwich’in 7.5 doğu ve 7.5 batısı sıfır saat dilimi olarak alınmıştır. Aynı zamanda 24 uncu saat dilimidir.
*12’ye kadar olan saat dilimleri doğu, 12’ den sonraki saat dilimleri batı yarımkürededir.
*Her saat diliminin ortasından geçen meridyene ayar meridyeni denir.
*Türkiye kışın 2. yazın 3. saat dilimini kullanır.

Yerel Saat Hesapları
1-İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.
2-Her 15ºlik dilim bir saatlik farka yol açar.
3-Güneş doğudan doğduğu için yerel saat doğuda ileri batıda geridir.
4-İki noktadan güneşi daha erken gören daha doğudadır. Yerel saati daha ileridir.

Soru çözerken şunlara dikkat edilmeli:
a-İki yer arasındaki meridyen farkı bulunur. Bu işlem yapılırken iki nokta aynı yarım kürede ise çıkarılır, farklı yarım kürelerde ise toplanarak meridyen farkı bulunur.
b- Meridyen farkı 4 dakika ile çarpılarak zaman farkı bulunur.
c-Saatleri dakikaya çevirme işlemi sırasında bölme yaparken, normal bölme işlemi gibi virgül atılmayacağını unutmayalım. Bölmede kalan var ise işleme devam edilmez ve kalan saatin yanına yani dakika hanesine yazılır.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: Yerel saat ile ortak saat farkından boylam bulma , saat dilimleri , Özel Konum , powerpoint sunum

--> COĞRAFYA SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Coğrafi Konum Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder