Sayfalar

8 Aralık 2010 Çarşamba

Dış Politika ve Hatay Meselesi (Atatürk Dönemi)

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA ve HATAY MESELESİ

Sunudan kısa bir kesit;

ATATÜRK DÖNEMİ TC’NİN DIŞ POLİTİKASI 2 DÖNEMDE İNCELENEBİLİR:

* 1923-1930 yılları arasında Lozan’da çözümlenemeyen sorunların çözümlenmeye çalışıldığı dönem

* 1930-1938 yılları arasında uluslar arası alanda etkili olmaya ve dünya barışına katkıda bulunmaya çalışıldığı dönem

IRAK SINIRI ve MUSUL MESELESİ:
* Musul meselesinin çözümü için İngiltere ile görüşmeler 19 Mayıs 1924’te başladı.Fakat İngiltere Hakkari’yi de tartışmalı bölgeden görmek isteyince görüşmeler kesildi. Bundan sonra mesele önce Milletler Cemiyetine, sonra Lahey Adalet Divanına gitti.Adalet Divanı, meseleyi tekrar MC’ ne geri gönderdi.

ANKARA ANTLAŞMASI (5 Haziran 1926):
* Musul ve çevresi İngiliz mandaterliği altında bulunan Irak’a bırakıldı

* Irak Hükümeti, petrol gelirlerinin vergisinin %10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye vermeyi kabul etti.(Türkiye bu gelirden bir defaya mahsus olmak üzere 500 bin sterlin aldı)

* Bugünkü Türkiye-Irak sınırı çizildi.
* Türk-İngiliz ilişkileri düzelmeye başladı.
* Misak-ı Milliden taviz verildi.

YABANCI OKULLAR SORUNU:
* Robert Kolej (1863):Amerika sınırları dışında açılan ilk Amerikan okuludur.

Lozan’a göre Yabancı Okullar, Türkiye’nin belirleyeceği şartlara uyacaktı.Türkiye, 1924’te okullarda dini ayin yapılması için bulundurulan salonların kapatılmasına

1925 ve 1926 yıllarında ise yabancı okullarda Türkçe,Tarih ve Coğrafya gibi derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulmasına,derslerde Türklük aleyhine bilgiler olmamasına ve okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesine dair kanunlar çıkardı

Fransa ve Papalık başta olmak üzere, Avrupalı devletler Türkiye’nin bu uygulamalarına karşı çıktı.Fakat okullar meselesini iç mesele olarak gören Türkiye yabancı devletleri iç işlerine karıştırmadı.

NÜFUS MÜBADELESİ:
* Lozan’daki çözümü uygulamaya koymayan Yunanistan Anadolu’da mümkün olduğu kadar çok Rum bırakmak istiyordu.
* Türkiye bu konuda taviz vermeyince, Yunanistan Türk vatandaşlarının,Türkiye de Yunanlıların mallarına el koydu.10 Haziran 1930’da M.Kemal ile Venizelos arasında imzalanan Ankara antlaşması ile nüfus mübadelesi gerçekleşti.

Buna göre;
* Yerleşme tarihlerine ve doğum yerlerine bakılmaksızın İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türklerinin hepsi etabli kapsamına alınacaktı
* Mübadeleye dahil olup Türkiye’ye gelen Türklerin, Yunanistan’da kalan malları Yunan hükümetine,Yunanistan’a giden Rumların Türkiye’de kalan malları da Türk hükümetine bırakılacaktı.

TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİNE GİRİŞİ:
* MC 1O Ocak 1920’de Cenevre’de kurulmuştur.
* MC, Musul meselesinde İngiltere’nin tarafını tuttuğu için Türkiye, uzun süre MC’ ne güven duymadı.
* Türkiye’nin MC’ ne girmeyişinde SSCB’yi küstürmek istememesi de etkili olmuştu.
* Ancak Musul meselesinin çözümlenmesinden sonra İngiltere’nin Türkiye’ye yakınlaşma çabaları sonucunda uluslar arası barışa katkıda bulunmak isteyen Türk hükümeti 18 Temmuz 1932’de MC’ ne üye oldu.

BALKAN ANTANTI (9 Şubat 1934):
1933’ten sonra Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izlemeleri Balkan devletlerini ve Türkiye’yi endişelendirmiştir.
Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya antantı oluşturan devletlerdir.
Antant ile Türkiye, Yunanistan sınırını güvence altına aldı
Türkiye,uluslararası barışa katkıda bulunmak istediğini gösterdi
Montrö antlaşması için Türkiye taraftar buldu
II.Dünya savaşının başlaması ile Balkan Antantı dağıldı

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ (20 Temmuz 1936):
* Lozan’a göre başkanı Türk olan milletler arası bir komisyon boğazlar üzerinde denetim yetkisine sahip olacaktı.Boğazların her 2 yakasında 25 km’ lik askersiz bir alan oluşturulacaktı.
* İtalya’nın Habeşistan’a, Japonya’nın Mançurya’ya saldırması, Almanya’nın Ren bölgesine asker çıkarması üzerine Türkiye, ilgili devletlere birer nota göndererek boğazlar konferansının toplanmasını sağladı.Bu antlaşma ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye’ye devredildi.

Lozan’da boğazlara konulan bütün sınırlamalar kaldırıldı

Türk devletinin boğazlar bölgesinde tam egemenliği ve savunma hakkı kesin olarak tanındı

Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin güvenliği için, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemileri çeşit,yük,ağırlık ve geçiş süresi bakımından sınırlanıyordu.

Savaş gemilerinin boğazlardan geçişine sınırlama getirildi

Savaş zamanında Türkiye’ye boğazları kapatma hakkı tanındı.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ KONUMU GÜÇLENMİŞ ve ULUSLARARASI DENGEDE ÖNEMİ ARTMIŞTIR

SSCB’NİN KARADENİZ’DE GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ OLDU.

SADABAD PAKTI (9 Temmuz 1937):
* Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumu üzerine Türkiye,İran,Irak ve Afganistan bir araya gelerek Sadabad Paktını oluşturdular
* Türkiye doğu sınırını güvence altına aldı
* II.Dünya Savaşının başlaması ile pakt dağıldı.

HATAY SORUNU:
* Fransa, 1936’da Hatay’dan çekilerek bölgeyi Suriye’ye bırakmak isteyince bu durumun Ankara antlaşmasına uymadığını ileri süren Türkiye MC’ ne başvurdu.
* II.Dünya savaşının belirtileri oluştuğundan Fransa, Hatay meselesinde Türkiye’yi pek uğraştırmadı.
* 3 Temmuz 1938’de Hatay meselesi çözümlendi.
* 5 Temmuz 1938’de Türk askeri Hatay’a girdi
* 2 Eylül 1938’de Hatay meclisi açıldı.Tayfur Sökmen devlet başkanı, Abdurrahman Melek başbakan oldu.
* Hatay meclisinin verdiği kararla Hatay 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katıldı.

Güney sınırımız son halini aldı

Misak-ı Milli yönünde son adım atıldı

HATAY,TÜRKİYE’YE KATILAN SON TOPRAK PARÇASIDIR.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: hatay meselesi , hatay problemi , IRAK SINIRI ve MUSUL MESELESİ , hatay sorunu

--> SİYASET (POLİTİKA) SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Hatay Meselesi Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder