Sayfalar

19 Aralık 2010 Pazar

Elektrik

Elektrik ppt slayt

Sunudan kısa bir kesit;

A. ELEKTRİK AKIMI
B. BİR İLETKENİN DİRENCİ

Elektrik akımını daha iyi kavrayabilmemiz için maddenin yapısını bilmemiz gerekir. Maddeler ATOM’ lardan yapılmıştır. Atom,maddenin en küçük yapı taşıdır.

ATOMUN YAPISI:
PROTON : Çekirdeğin içinde bulunur ve pozitif ( + ) yüklüdür.
NÖTRON : Çekirdeğin içinde bulunur ve yüksüzdür. ( 0 )
ELEKTRON : Çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde hızla hareket ederler ve negatif ( - ) yüklüdür.

YÜKSÜZ CİSİM (Nötr cisim): Elektron sayısı,proton sayısına eşit olan atoma nötr atom,atomları nötr olan cisme de nötr cisim denir. Nötr cisim yüksüz cisim demek değildir. (+ )yükü, ( - ) yüküne sayıca eşit cisim demektir.

POZİTİF ( + ) YÜKLÜ CİSİM : Elektron kaybetmiş nötr bir cisimde ( + ) yük fazlalığı olacağından pozitif yükle yüklenmiştir. Böyle ( + ) yük fazlalığı olan cisimlere (+) yüklü cisimler denir.

NEGATİF ( - ) YÜKLÜ CİSİM : Elektron kazanmış ( almış ) nötr bir cisimde( - ) yük fazlalığı olacağından (- ) yükle yüklenmiştir.Böyle (-) yük fazlalığı olan cisimlere negatif yüklü cisimler denir.

İLETKEN CİSİMLER : Üzerinde serbestçe dolaşabilen yüklerin bulunduğu maddelere İletken Cisimler denir. Elektrik akımını ( elektron akımını ) ileten cisimler. ÖRNEK :Metaller ( demir, bakır alüminyum vb. ) , İnsan vücudu, Asit-Baz çözeltileri .

YALITKAN CİSİMLER : Üzerinde yüklerin serbestçe dolaşamadığı cisimlere Yalıtkan Cisimler denir. Yalıtkanlar yüklerin ( elektronların ) hareketini engeller. Elektrik akımını ( elektron akımını ) iletmeyen cisimler. ÖRNEK : Cam,mika,kağıt,kuru hava,ebonit,mum,bakalit

UYARI:
I . Aynı cins elektrik yükleri ile yüklü cisimler birbirlerini İTERLER.
II. Zıt yükler birbirlerini ÇEKER.

DURGUN ELEKTRİK: Cam bir çubuğu ipek bir kumaşa bir süre sürelim.Sonra da çubuğu çok küçük kağıt parçalarına yaklaştıralım.Cam çubuğun kağıt parçalarını kendine çektiğini görürüz.

ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ: Atomlardan protonlar (+ yükler) ,çekirdeğin içinde nükleer kuvvetlerin etkisiyle sımsıkıya tutturulmuş olduklarından basit kuvvetlerle alınamazlar ya da atoma verilemezler. Ancak elektronlar yani (-) yükler ise böyle değildir.Basit kuvvetlerle atomdan alınabilirler ya da atoma verilebilirler. O halde cisimlerde alınan ya da verilenler elektronlardır yani (-) yüklerdir. Cisimler sürtünme , dokunma ve etkiyle yüklenebilirler.

A. SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME : Nötr ( yüksüz) bir atomun proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için,eşit miktarda (+) pozitif ve (-) negatif elektrik yükleri vardır.

Bazı maddeler başka maddelerden elektron alma eğilimindedir.Bu tür maddeyi bir başka maddeye sürtelim.Sürtme sırasında atomların en dışındaki elektronlar kolayca bir maddeden koparak diğerine geçerler.Böyle olunca her iki maddenin atomlarında elektrik yükü eşitliği bozulur. Elektronu koparılıp alan maddenin atomunda elektron sayısı artar ve atomda fazla(-) negatif elektrik yükü oluşur.

Diğer maddenin atomunda çekirdekteki proton sayısı sabittir,fakat elektron kaybettiği için(-) negatif elektrik yükü azalır.Bu durumda elektron kaybeden atomda (+)pozitif yük fazlalaşır. BÜYLECE ELEKTRON ALAN MADDE (-) NEGATİF ELEKTRİKLE,ELEKTRON KAYBEDEN MADDE DE (+) POZİTİF ELEKTRİKLE YÜKLENMİŞ OLUR.

UYARI:
Uygun seçilmiş sürtünen iki cisimden biri elektron vererek (+) yükle ,diğeri de onun verdiği elektronu alarak (-) yükle yüklenir.
Kuru ipek beze sürtülen cam çubuk elektron kaybederek (+) yüklenir. İpek bez ise onun kaybettiği elektronu alarak (-) yüklenir.
Sürtünen cisimlerden birinin kaybettiği elektron sayısı diğerinin kazandığı elektron sayısına eşittir. Sürtünme yoluyla elektriklenmiş
bu iki cisim tekrar birbirlerine dokundurulursa nötr hale geçerler.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ABDURRAHMAN ÇIĞRIK

Sunuda geçen konu ve anahtar kelimeler: elektrik sunum, DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME , NEGATİF ELEKTRİKLE YÜKLÜ BİR CİSMİN ELEKTROSKOPU ETKİYLE ELEKTRİKLEMESİ , ELEKTRİK AKIMI NASIL OLUŞUR? ,
BASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİNİN KURULMASI , PİL, AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI , PARALEL DEVRELERDE AKIM , VOLTMETRENİN DEVREYE BAĞLANMASI , AMPERMETRENİN DEVREYE BAĞLANMASI , İLETKENİN UZUNLUĞU,KESİTİ,CİNSİ İLE DİRENÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ. , AKÜMÜLATÖR , ELEKTROLİZ YOLU İLE KAPLAMA , METAL KAPLAMA , ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİ , ELEKTRİK AKIMININ ISI ETKİSİ , AMPULÜN YAPISI , IŞIK ETKİSİ


--> FİZİK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Elektrik Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder