Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

Cumhuriyet Hazırlıkları ve Cumhuriyet ppt

CUMHURİYET HAZIRLIKLARI VE CUMHURİYET

Sunudan kısa bir kesit;

1- Cumhuriyet Öncesi Gelişmeler
-Egemenlik Kavramı
-Türk Tarihinde Egemenliğin Kullanımı
-Egemenliğin Saltanattan Halka Geçiş Süreci
-Mustafa Kemal Döneminde Cumhuriyet Adımları
2- Cumhuriyetin İlânı
3- Cumhuriyetçilik
4- Atatürk ve Cumhuriyet

Değerli Arkadaşlar;
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II dersine hoş geldiniz. Birinci dönem Türk İnkılâbının Hazırlık Dönemi ve Türk Kurtuluş Savaşını içeren dersimizi işledik. Bu dönem ise Cumhuriyetin ilânından itibaren Türk devletinin kuruluş ve gelişme sürecini, Türk İnkılâbının evrelerini ele alacağız.

Değerli Arkadaşlar; Türk inkılâbının bir bütün olduğunu her fırsatta dile getirdik. İnkılâp hareketleri Türk tarihi içinde bir bütünlük arz eder. Bu bütünlüğü hem inkılâp hareketlerini bir bütün olarak ele alışımızda hem de inkılâpları tek - tek ele aldığımızda görebiliriz. Yine Atatürk inkılâplarını Türk tarihinin devamlılığı ve Türk Milletinin gelişim süreci açısından da değerlendirmeliyiz.

KONUMUZ CUMHURİYET:
İlk konumuz yeni Türk devletinin yeni cephesiyle kuruluşunu simgeleyen Cumhuriyet. Atatürk inkılâplarının hepsi tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Hiçbir inkılâp hareketi Mustafa Kemal’in kafasında birden bire şekillenip gerçekleştirilmedi. Cumhuriyet birden bire ilân edilmedi. Türkiye demokratik bir tecrübe sonrasında CUMHURİYET’e kavuştu.

CUMHURİYET ve EGEMENLİK:
Cumhuriyet; Halkın egemenliği prensibini hedef alan seçim usulüne dayalı bir sistem.
Öyleyse hâkimiyet (egemenlik) nedir?
Türk tarihinde egemenliğin kullanımı ve halka geçiş süreci nasıl işlemiştir?

Türkçemizde hâkimiyet kelimesi ile de ifade edilir.
Egemenlik; bir devletin yönetiminde en son ve kesin sözü söyleme ve bunun uygulanabilme durumudur. Kısaca devlet yönetiminde en üstün buyurma gücüdür.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Konuyla ilgili aramalar: cumhuriyet nedir , egemenlik nedir , Egemenlik Kavramının Ortaya Çıkışı , Magna Cartha , John (İngiltere kralı) Kral Yurtsuz John , Türk Tarihinde Egemenliğin Kullanımı , Mete (Oğuz) Han , Egemenlik ve 24 Oğuz Boyu , Egemenlik Kayıtsız Değildir “kut” anlayışı, Oligarşiden Monarşiye , Egemenliğin Saltanattan Halka Geçiş Süreci , Demokrasi ve Osmanlılar , Osmanlı Devletinde Egemenliğin Karakterini Değiştiren Olaylar , Sened-i İttifak ,
Tanzimat Fermanı , Islahat Fermanı , Meşrutiyetler , İLK ÖZGÜRLÜK MÜCÂDELESİ , KANUN-I ESASİ , Mustafa Kemal Döneminde Cumhuriyet Adımları , Erzurum Kongresinde Cumhuriyet , TBMM’nin açılması
Saltanatın Kaldırılması , Halk Fırkasının Kurulması , Yurt Gezisi , Türkiye İktisat Kongresi , Lozan Barış Anlaşması , TBMM’nin yenilenmesi , Ankara’nın Başkent Yapılması , Heyet-i Temsiliyye ve Cumhuriyet , İstanbul’un İşgali ve Ankara Yolu , Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) , Halk Fırkasının Kurulması (Aralık 1922) , cumhuriyetin ilanı , cumhuriyetin kuruluşu , cumhuriyet ve saltanat


--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Cumhuriyet Hazırlıkları ve Cumhuriyet Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder