Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

Selçuklu Medreseleri - Tarih

SELÇUKLU MEDRESELERİ SLAYT

Sunudan kısa bir kesit;

NİZAMİYE MEDRESELERİ:

İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey (l040-1063) tarafından 1046 yılında Nişabur'da kurulmuştur. Başlıca Selçuklu medreseleri Nizamülmülk (1063-1092) tarafından kurulmuştur. Nizamülmülk'ün kurmuş olduğu bu devlet teşkilatı, kendisinden sonra gelen İslâm-Türk devletleri için bir örnek olmuştur.

Ayrıca kurduğu medreselerde güçlü bir din eğitiminin yanında, İslâm hukuku anlayışına uygun eğitilmiş güvenilir ve yetenekli yöneticileri yetiştirmektir. Dinî sahada izlediği hoşgörülü ve birleştirici siyaseti, ülkeyi terk eden Kuşeyrî ve Cuveynî gibi ünlü bilim adamlarının yurtlarına geri dönmelerini sağlamıştır. Bu hoşgörülü siyaseti, kendini medreselerde de göstermiştir. Çünkü, kurduğu Nizamiye medreseleri çeşitli düşüncelerin barınabildiği ilmî ve idari muhtariyete sahip üniversite karakteri taşıyordu. Nizamülmülk Bağdat, Musul, Basra, Nişabur, Belh, Herat, İsfahan, Merv, Amul, Rey ve Tuş gibi büyük kentlerde çok sayıda bu tip medreseler kurdu.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk’ün 1068 de Bağdat’ta açmış olduğu “Nizamiye Medresesi” Türk yükseköğretim tarihinde yükseköğretim kurumu olarak önemli bir kurumdur. Gazali, Nişabur Medresesi’de öğrenim gördükten sonra Bağdat’ta açılan “Nizamiye Medresesi” nde 1091-1095 yılları arasında “müderrislik” yapmıştır.

Nizamülmülk medreselerinin başlıca amaçları:
1) din adamı yetiştirmek,
2) yoksul ve yetenekli öğrencileri okutup topluma kazandırmak,
3) imparatorluğun yönetimi için memur yetiştirmek ve
4) devlet adamlarını eğitmektir.
5) bilginleri bir görev ve maaşla medreselere bağlayıp denetim altında tutmaktır.

Nizamiye medreseleri, "eğitimde şans ve fırsat eşitliği" gerçekleştirmeye çalışmıştır. Devlet, medreseleri "yatılı ve burslu" bir eğitim kuruluşu haline getirmekle öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlama çalışmalarına girişmiş oluyordu. Ayrıca “öğrenci statüsü”nde bazı yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler, medrese öğrencilerinin büyük bir kısmının yatılı olması ve medrese vakfından burs alabilmeleridir.

Bu okulların bir benzerleri Anadolu Selçukluları tarafından Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum'da açılmıştı. Bir dönemin bilim merkezi olarak toplumu aydınlatan Nizamiye Medreseleri Osmanlı, medreselerine de örneklik etmiştir. İmam-ı Gazali gibi büyük bir şahsiyet Nizamiye medresesinde baş müderrislik görevinde bulunmuş, âlim ve fâzıl biri olarak onlarca talebe yetiştirmişti.


>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: ABDULLAH ŞAHİN - abdullahsahin1881@gmail.com - www.tarihogretmeni.org

Konuyla ilgili aramalar: selçuklu medreseleri , Nizamiye Medreselerinin Türk ve İslâm Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi , KAYSERİ’DEKİ MEDRESELER , Hunat Hatun Medresesi , Taşkınpaşa Medresesi , İhlasiye Medresesi , Atabey Gazi Ertokuş Medresesi , Eğirdir Dündar Bey Medresesi (Taş Medrese) , Karatay (Çini Eserler) Müzesi , Sırçalı Medrese , İnce Minare (Taş ve Ahşap Eserler) Müzesi , SİVAS MEDRESELERİ , Şifaiye Medresesi , Gök Medrese , Çifte Minareli Medrese , ERZURUM MEDRESELERİ , KIRŞEHİR – CACABEY MEDRESESİ , Cacabey Camii , SİNOP – PERVANE MEDRESESİ , ANTALYA MEDRESELERİ , Gıyasettin Keyhüsrev Medresesi

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Selçuklu Medreseleri Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder