Sayfalar

1 Aralık 2010 Çarşamba

Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği

Atatürk'ün Hayati ve Kişiliği

Sunudan kısa bir kesit;

1881- Selanik
1888- Şemsi Efendi Mektebi
1893- Askeri Rüşdiye
1896- Manastır Askeri İdadisi
1899- İstanbul Harp Okulu
1902- Teğmen Rütbesi
1905- Yüzbaşı Rütbesi
1907- Kıdemli Yüzbaşı
1909- Kurmay Başkanı
1905- 1907- Şam
1907- Manastır
1909- İstanbul
1910- Fransa
1911- 1912- Trablusgarp Savaşı
1912- 1913- Balkan Savaşları

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp, “İtilaf Devletleri”ne,
“Çanakkale Geçilmez!” dedirtti.
Mustafa Kemal: “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!”

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları:
Ulusalcılık duyu ve tutkusu gelişti.
I. Dünya Savaşı’nın getirdiği acı ve sıkıntılar, çok yakında yeni bir savaşın çıkacağının habercisi oldu.
Avrupa’nın dünya politikasındaki üstünlüğü azalmaya başladı.
ABD ve Japonya gelişme gösterdi.
1914 yılında, I. Dünya Savaşı başlarken, ABD’nin, Avrupa’ya toplam 6 milyar dolar borcu vardır. 1918 yılına gelindiğinde, Avrupa devletlerinin, ABD’ye toplam borcu 16 milyar dolardır.

İşgaller:
İngiltere: Musul, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batum’u işgali.
Fransa: Mersin, Adana ve çevresi ile 15 Eylül 1919 itibarıyla İngiltere’nin yerine Urfa, Antep ve Maraş’ı işgali.
İtalya: Kuşadası-Antalya arasındaki bölgenin işgali.
Yunanistan: İzmir’in işgali.

Yerel Direniş Örgütleri:
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri:
Kuvay-ı Milliye: Silahlı kuvvetlere yardımcı olmak, onların bulunmadığı yerlerde görev yapmak üzere, gönüllü kimseler tarafından oluşturulan silahlı birliklerdir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele ettiler.

İşgallere Karşı Direniş:

13 Kasım 1919: “Geldikleri gibi giderler!”.
Mondros Mütarekesi’nden sonra, İtilaf Devletleri’nin işgallere başlamaları üzerine;
9. Ordu Müfettişi olarak İstanbul’dan yola çıkan Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a vardı.

Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919:
* Mitingler düzenlenerek, işgallerin protesto edilmesi.
* Gösteriler sırasında, düzenin korunmasına dikkat edilmesi.
* Hıristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasına önem verilmesi.
* Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul Hükümeti’ne uyarıda bulunulması gibi istekler yer almıştır.

Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919:
* Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
* İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu, yerine getirememektir. Bu durum, milletimizi yok duruma düşürmüştür.
* Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.

Erzurum Kongresi 23 Temmuz-7 Ağustos 1919:
* Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
* Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı, millet birleşerek karşı koyacaktır.
* Manda ve himaye kabul olunamaz.
* Milli kuvvetleri, etkili, Milli iradeyi, hakim kılmak esastır.


>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 , Balıkesir Kongresi: 26-30 Temmuz 1919 , Alaşehir Kongresi: 16-25 Ağustos 1919 , Sivas Kongresi: 4-11 Eylül 1919 , Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi , Lozan Barış Antlaşması , Atatürk İlkeleri , Cumhuriyetçilik , Milliyetçilik , Halkçılık , laiklik , devletçilik , inkilapçılık , İnkılâpların Amacı , Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922 , Cumhuriyetin İlanı: 29 Ekim 1923 , Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924 , Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 3 Mart 1924 , Şapka Kanunu: 25 Kasım 1925
Latin Alfabesinin Kabulü: 1 Kasım 1928 , Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması: 30 Kasım 1925 , 1921 Maarif Kongresi , Dış Basında Atatürk


--> ATATÜRK SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder