Sayfalar

2 Aralık 2010 Perşembe

Sosyal Alandaki İnkilaplar ve Halkçılık

Sosyal Alandaki İnkilaplar ve Halkçılık

Sunudan kısa bir kesit;

Sosyal Alandaki İnkılâplar:
a. Kadın hakları
b. Şapka, Kılık ve Kıyafet İnkılâbı
c. Tekke ve Zâviyelerin Kapatılması
d. Milletlerarası Birimlerin(Takvim, Saat, Rakam ve Ölçüler) Kabul Edilmesi
e. Hafta Tatilinin Kabulü
f. Soyadı Kanunun Kabulü
g. Sağlık ve Sosyal Yardım  İnkılâbı

KADIN HAKLARI:
         Atatürk, Medenî Kanunun kabul edilmesinden önce kadın hakları konusunda neler yapacağını şöyle ifade etmişti; “Bir toplum, bir millet, kadın ve erkek denilen iki cins insandan meydana gelir. Kâbil midir ki bir kütlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini öylesine bırakalım da kütlenin hepsi yükselme şerefine erişebilsin?

Türk kültüründe kadın ailenin vazgeçilmez bir unsurudur. Kadın ailede ekonomik faaliyette birinci derecede rol oynar.

Medeni Kanun’un âile hukuku alanında yaptığı yenilikler şunlardır;
-Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi kaldırılmış,
-Evlenmede tarafların rızâsı ve resmî nikâh usulü getirilmiş,
-Boşanma bazı şartlara bağlanmış,
-Hukuk önünde kadına  eşit hak verilmiş,
-Mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmış,
-1934’de kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Bilinmiyor

Sunuda geçen diğer konular: atatürk'ün halkçılık ilkesi , sosyal alanda değişiklikler , slayt , ppt , sunum

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Sosyal Alandaki İnkilaplar ve Halkçılık Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder