Sayfalar

10 Aralık 2010 Cuma

Hücre ve Hücrenin Yapısı

Hücre Sunusu

Sunudan kısa bir kesit;

HÜCRE :
İlk defa İngiliz fizikçi Robert HOOKE ,1665’te kendi yaptığı basit bir mikroskop ile şişe mantarından aldığı kesiti incelemiş ve boş odacıklar görmüştür.
Gördüğü bu odacıklara “Hücre” anlamına gelen “ Cellula” ismini vermiştir.

HÜCRE TEORİSİ :
Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.
Hücreler canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel birimidir.
Bağımsız oldukları halde birlikte iş görürler.
Hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesi ile oluşurlar.
Canlıların kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.
Canlı türlerinde bulunan ve bir türün çeşitli dokularında bulunan hücreler, şekil ve büyüklük bakımından farklılık gösterir.

Ökaryot bir hücrede dıştan içe doğru :
Hücre zarı
Sitoplazma
Çekirdek
Olmak üzere başlıca üç kısım incelenir.

Hücre zarının yapısal özellikleri :
Hücre zarı : %60 protein,%35 yağ ve %5 oranında da karbonhidrat içerir.
Çok ince olmasından dolayı ancak elekron mikroskopu ile görülen, seçici geçirgen ve canlı bir yapıya sahiptir.

Ancak elektron mikroskobu ile görünür.
Canlıdır.
Esnektir saydam ve incedir.
Akışkandır.
Kalınlığı sabittir değişmez.
Üzerinde porlar bulunur.
Seçici geçirgendir.
Hücreyi çepeçevre sararak dağılmaktan korur.
Dokularda hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.
Hücre içerisine giren ve çıkan maddeleri kontrol eder.
Hücreyi dış ortamdan ayırır.
Hücreye şekil verir.
Hücreyi dış etkilerden korur.

Akıcı mozaik zar modeli:
Bu modelde hücre zarı iki sıra yağ tabakasıyla bu tabakalara gömülmüş proteinlerden oluşur.
Zardaki protein ve yağ molekülleri hareket halinde oldukları için buna “Akıcı mozaik zar modeli“ denir.
Ayrıca üzerinde madde giriş çıkışına izin veren delikler ( por ) bulunur.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Hayrettin KIZIL

Sunuda geçen diğer konular: hücrenin yapısı , HÜCRE ÇEPERİ , SİTOPLAZMA , RİBOZOM NEDİR , SENTROZOM (SENTRİOLLER) , ENDOPLAZMİK RETİKULUM , GOLGİ AYGITI , Golgi aygıtının birinci görevi nedir , LİZOZOM , hücrenin elemanları , KOFULUN GÖREVİ NEDİR , Besin kofulu , Kontraktil (vurgan) koful , PLASTİDLER , Kloroplast , Kromoplast , Lökoplast , MİTOKONDRİ NEDİR , ÇEKİRDEK , Hücrede madde alış verişi , Pasif taşıma , Aktif taşıma , DİFÜZYON NEDİR? , EKZOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ , ENDOSİTOZUN ÖZELLİKLERİ , TURGOR BASINCI , ENDOSİTOZ VE EKZOSİTOZ , OSMATİK BASINÇ

--> BİYOLOJİ SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Hücre Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder