Sayfalar

4 Aralık 2010 Cumartesi

Fiiller

Fiiller

Sunudan kısa bir kesit;

Fiilleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
* Fiiller (eylemler)
* Fiillerde kip
* Fiillerde anlam (kip, zaman) kayması
* Ek fiil
* Yapılarına göre fiiller

A) Fiiller( Eylemler):
Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil denir.

Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –me, -ma mastar ekini kullanırız.

Eğer bir kelimenin sonuna olumsuzluk ekini ve mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiildir, getiremiyorsak isimdir.
Geldi…gelmedi, gelmek
Oturmuş…oturmamış, oturmak
Söylüyorum…söylemiyorum, söylemek
Kitap…kitapma, kitapmak

Fiiller, anlamlarına göre üçe ayrılır:
* Kılış fiilleri
* Durum fiilleri
* Oluş fiilleri

Kılış Fiilleri:
Nesne alan, hareket bildiren ve ‘neyi,kimi’ sorularına cevap veren fiillerdir.
Kırmak, atmak, dikmek, içmek
Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır
Bu işi olsa olsa sen yaparsın

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Sunuda geçen başlıklar : Süreklilik Birleşik Fiil , Yaklaşma Fiili , Haber Kipleri , Görülen Geçmiş Zaman , Öğrenilen Geçmiş Zaman , Şimdiki Zaman , Geniş Zaman , Dilek Kipleri , Dilek-Şart Kipi , İstek Kipi , EMİR KİPİ , Birleşik Zamanlı Fiiller , Hikaye Birleşik Zaman , Rivayet Birleşik Zaman , Fiillerde Anlam Kayması , Ek Fiil , Yapılarına Göre Fiiller , basit fiil , Birleşik fiiller , türemiş fiiller

Yazar: ŞADİYE DİLSİZ

--> DİL BİLGİSİ SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Fiiller Adlı Sunumu İndir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder