Sayfalar

10 Aralık 2010 Cuma

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi Sunusu

Sunudan kısa bir kesit;

Osmanlı tarihinde ilk ve tek olarak babasını tahttan indirerek padişah olan kişidir.

Osmanlı-İran ilişkileri:

Çaldıran Savaşı (1514)

Sebepleri
1- Yavuz’un Türk İslam dünyasındaki birliği sağlama düşüncesi,
2- Şah İsmail’in Anadolu’daki yıkıcı Şii propagandasını önlemek

Sonuçları

1-Şah İsmail yenildi.
2-Doğu Anadolu toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi.
3-Dulkadiroğullarına Turnadağ savaşıyla son verildi.
4-Şii tehlikesine önemli ölçüde engellendi.

Mısır Seferi (1516-1517) Sebepleri
1-Yavuz’un İslam dünyasını himaye altına almak istemesi.
2-Fatih’ten bu yana devam eden anlaşmazlıklar.
3-Memlukların Şah İsmail ile ittifak kurması.
4-Baharat yolunun ekonomik önemi ve Mısır’dan geçmesi.
5- Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları’nın Osmanlıya
katılmasına karşı çıkması.
Yavuz, ilk olarak Memluklu ordusunu Suriye’de Mercidabık Savaşında büyük bir yenilgiye uğrattı. Sina yarımadasına kadar olan bölge Osmanlı yönetimine alındı.
(Yavuz ikinci olarak Ridaniye’de Memluk ordusunu ikinci kez yendi.)

Sonuçları
• Memlûk Devleti ortadan kaldırıldı.
• Mısır, Osmanlı Devleti'ne katıldı.
• Hicaz Emirliği (Mekke - Medine) Osmanlı Devleti'ne bağlandı.
• Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.
• Baharat Yolu Osmanlı hâkimiyetine girdi.
• Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti.
• Venedikliler, Kıbrıs adası için Memlûklara ödedikleri yıllık vergiyi bundan sonra Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladılar.
• Mısır'ın zenginlikleri Osmanlı hazinesini doldurmuştur.

Yavuz Sultan Selim döneminde bütün mücadeleler doğulu devletlerle yapılmış, batılı devletlerle herhangi bir mücadele olmamıştır. Bu dönem batılı devletlerle mücadelenin olmadığı tek dönemdir.

>>>Devamı için aşağıdaki adresi kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Nuran BOYRAZ

Sunuda geçen diğer konular: Yavuz Dönemi ppt , slayt

--> TARİH SUNUMLARI SAYFASINA DÖN <--

Yavuz Sultan Selim Dönemi Adlı Sunumu İndir

2 yorum: